Oorspronkelijk kon het water via de Flakkeese Spuisluis alleen van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde stromen. Met de renovatie ontstaat een tweezijdige verbinding en kan het water ook van de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer stromen. Door de tweezijdige verbinding komt er meer zuurstof in het water van het Grevelingenmeer en verbetert de waterkwaliteit. En dat is nodig, want door zuurstoftekort zijn veel planten en dieren de afgelopen jaren doodgegaan.

Proefdraaien

Paul: ‘In december rondt de aannemer de werkzaamheden aan de sluis af en gaan we proefdraaien. We verwachten dat we in februari de sluis in gebruik kunnen nemen. Wanneer we precies open gaan, beslissen we in overleg met de omgeving. In ieder geval voordat het voorjaar begint, zodat het tijdelijk vertroebelen van het water geen nadelige effecten heeft op de opbloeiende natuur en de mosselcultures. Al met al kijken we vol spanning uit naar het moment dat we de sluis open zetten!’

Brouwersdam

‘We verwachten dat vooral in het oostelijk deel van de Grevelingen de waterkwaliteit verbetert. Maar het effect van het open zetten van de sluis zal niet het hele meer bereiken. Daarom zijn er plannen voor de bouw van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam. De kennis en ervaring die we met de Flakkeese Spuisluis opdoen, besparen ons tijd en kosten bij de eventuele bouw van dat nieuwe doorlaatmiddel. Het plan is om in de Brouwersdam een slimme opening te maken die getij terugbrengt en de verdere verbetering van de waterkwaliteit voortzet.’