Zeespiegelstijging en de gevolgen en kansen voor de ruimtelijke functies in de Zuidwestelijke Delta

Op woensdag 10 mei 2023 organiseren we samen met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een gebiedssessie over zeespiegelstijging en de gevolgen en kansen voor de ruimtelijke functies in de Zuidwestelijke Delta. In deze sessie focussen we ons op het Westerscheldegebied als voorbeeldgebied voor de rest van de Zuidwestelijke Delta. We nodigen je hiervoor van harte uit. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 15.00 uur en vindt plaats in het Churchill hotel in Terneuzen. Je kunt je nu aanmelden!

De gebiedssessie is het vervolg op de gebiedssessie Zeespiegelstijging op 6 december 2022, de platformbijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 14 juni 2022 en de bijeenkomst Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 20 mei 2021. Toen gingen we in gesprek over de vier oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Op 10 mei zoomen we in op het deelgebied Westerschelde en gaan we verder aan de slag met die oplossingsrichtingen. Het uiteindelijke doel van de serie bijeenkomsten is om in 2024 regionaal uitgewerkte oplossingsrichtingen voor de lange termijn klaar te hebben.

Oplossingsrichtingen

Voor het omgaan met toekomstige extreme zeespiegelstijging (mogelijk 2 meter vanaf 2100) schetsten we in de eerdere drie sessies voor elke regio de verschillende oplossingsrichtingen (beschermen open, beschermen gesloten, zeewaarts, meebewegen). Ook brachten we in beeld hoe deze oplossingsrichtingen tot synergie of juist tot conflicten kunnen leiden met korte termijn investeringsagenda’s voor woningbouw, duurzame energie, infrastructuur, landbouw en natuur.

Focus op de Westerschelde

In deze vierde sessie gaan we de belangrijkste acties en maatregelen bij elkaar brengen waarmee deze investeringsagenda’s ruimte blijven bieden voor de integrale oplossingsrichtingen (“no regret”, “do’s & dont’s”). Denk daarbij aan ruimtelijke reserveringen voor water keren, afvoeren, bergen, zandwinning, bouwvoorschriften, pilots en nader onderzoek. In deze sessie ligt de focus op het Westerscheldegebied als voorbeeldgebied voor de rest van de Zuidwestelijke Delta. De uitkomsten van de sessie kunnen we daarmee gebruiken voor de andere thema’s, gebieden en watersystemen in de Zuidwestelijke Delta.

We kijken uit naar deze bijeenkomst en hopen je in Terneuzen te ontmoeten!

Programma

 • 9.30 uur: Inloop
 • 10.00 uur: Welkom en  voorstelronde
 • 10.15 uur: Toelichting op proces Kennisprogramma Zeespiegelstijging
 • 10.30 uur: Terugblik op bijeenkomst 6 december
 • 10.45 uur: Toelichting op de belangrijkste voorgenomen investeringen
 • 11.30 uur: Parallelsessie: Met elkaar in gesprek
 • 12.30 uur: Korte terugkoppeling en vervolg
 • 13.00 uur: Lunch en napraten
 • 15.00 uur: Einde bijeenkomst
Churchill hotel, Terneuzen

Locatie

Churchill hotel
Churchilllaan 700
4532 JB Terneuzen

Parkeren en OV

 • Parkeren bij het Churchill hotel is gratis.
 • Er is een goede busverbinding vanaf Goes (lijn 20) en Middelburg (lijn 50) naar Terneuzen. In het aanmeldformulier kun je je ook aanmelden of aanbieden voor vervoer vanaf Goes station, Middelburg station of busstation Westerscheldetunnel Terneuzen.
Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de gebiedssessie Zeespiegelstijging.

Meer informatie

Op deze pagina’s vind je alle informatie over de gebiedssessie Zeespiegelstijging en houden we je op de hoogte. Meer informatie over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging vind je op de website van het Deltaprogramma.

Vragen
Heb je een vraag? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.