Zeespiegelstijging en de gevolgen en kansen voor de ruimtelijke functies in de Zuidwestelijke Delta

Op dinsdag 6 december organiseren we samen met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een gebiedssessie over zeespiegelstijging en de gevolgen en kansen voor de ruimtelijke functies in de Zuidwestelijke Delta. We nodigen je hiervoor van harte uit. De bijeenkomst duurt van  09.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in het Topshuis in Vrouwenpolder. Het is een fysieke bijeenkomst, je kunt niet online meedoen.

De gebiedssessie is het vervolg van de bijeenkomst op 20 mei vorig jaar over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en de platformbijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 14 juni. Toen gingen we in gesprek over de vier oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Op 6 december gaan we per deelgebied verder met de oplossingsrichtingen aan de slag. Met de opbrengst is het uiteindelijke doel om in 2023 regionaal uitgewerkte oplossingsrichtingen voor de lange termijn klaar te hebben.

Het aantal plekken is beperkt, daarom stuurden we persoonlijke uitnodigingen per deelgebied. Meld je via de link in uitnodiging aan. Kun je zelf niet aanwezig zijn? Vraag dan een collega met vergelijkbare expertise binnen jouw organisatie deel te nemen en stuur deze uitnodiging door. Of neem contact op met sam.reints@rws.nl.

We hopen je op 6 december te ontmoeten! 

Programma

De vier oplossingsrichtingen die het Kennisprogramma Zeespiegelstijging voor de lange termijn heeft opgesteld zijn beschermen open, beschermen gesloten, zeewaarts en meebewegen. De gebiedssessie op 6 december bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. In de ochtend brengen we per deelgebied in beeld wat de kansen en knelpunten zijn voor de oplossingsrichtingen in relatie tot verstedelijking, landbouw, energietransitie, havenontwikkeling en ecologie. Daarbij verkennen we ook wat dit kan betekenen voor de ruimtelijke trajecten en ontwikkelingen op de korte termijn. In de middag kijken we vanuit landgebruik, hoe gebruiksfuncties binnen de verschillende lange termijn oplossingsrichtingen vorm kunnen krijgen. Het gesprek over de ruimtelijke agenda die de komende decennia gerealiseerd zal worden staat centraal op deze dag. Met daarbij de vraag of de toekomstige oplossingen voor zeespiegelstijging daardoor belemmerd worden, juist kansen bieden of versnelling kunnen betekenen voor realisatie.

Programma in de tijd

 • 8.45 uur: Inloop
 • 9.00 uur: Welkom
 • 9.10 uur: Introductie Kennisprogramma Zeespiegelstijging spoor IV
 • 9.25 uur: Introductie werksessie
 • 10.10 uur: Start werksessie per deelgebied aan de hand van de oplossingsrichtingen
 • 11.30 uur: Plenaire terugkoppeling
 • 12.00 uur: Lunch
 • 13.00 uur: Introductie werksessie per deelgebied aan de hand van de ruimtelijke agenda’s
 • 13.30 uur: Start werksessies
 • 15.10 uur: Plenaire terugkoppeling
 • 16.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje
Topshuis

Locatie

Topshuis
Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1
4354 RA Vrouwenpolder

Let op: in verband met de beveiliging van het Topshuis is het niet mogelijk zonder toegangsbewijs naar het Topshuis te komen. Daarom ontvang je een dag voor het evenement een ticket waarmee je toegang krijgt tot het Topshuis.

Heb je geen vervoer naar het Topshuis vanaf station Middelburg of andere locaties? Neem dan contact op met sam.reints@rws.nl.

Aanmelden

Het aantal plekken is beperkt, daarom stuurden we persoonlijke uitnodigingen per deelgebied. Meld je via de link in uitnodiging aan. Kun je zelf niet aanwezig zijn? Vraag dan een collega met vergelijkbare expertise binnen jouw organisatie deel te nemen en stuur deze uitnodiging door. Of neem contact op met sam.reints@rws.nl.

Meer informatie

Op deze pagina’s vind je alle informatie over de gebiedssessie Zeespiegelstijging en houden we je op de hoogte. Meer informatie over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging vind je op de website van het Deltaprogramma.