Landschapmakerscongres Zuidwestelijke Delta op 13 oktober

Op vrijdag 13 oktober 2023 van 9.30 – 16.30 uur vindt het Landschapmakerscongres plaats in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. Deze bijzondere platformbijeenkomst staat in het teken van de landschapmakers van de Zuidwestelijke Delta en wordt mede georganiseerd door het Watersnoodmuseum en Studio Inscape. In het kader van het herdenkingsjaar van de Watersnoodramp in 1953 kijken we deze dag 70 jaar terug én 70 jaar vooruit. Via een inhoudelijk programma en ruimtelijke interventies nemen wij de landschapmakers en hun vertegenwoordigers een dag lang mee en dagen wij hen uit andere perspectieven te ontmoeten.

Parlement van de Schelde

Het landschap van de Zuidwestelijke Delta is in beweging, maar naar welke toekomst beweegt zij zich? De boeren die het akkerland bewerken, de wormen die de grond beluchten, de waterbouwkundigen die het water wegpompen, de mossel- en oesterbanken die de kust beschermen: zij en heel veel anderen zijn en maken het landschap. Het Landschapmakerscongres brengt jullie samen in een nieuwe politieke setting om na te denken over het landschap van de toekomst. Kom de toekomst verkennen, voorbij de gebaande paden en in gesprek met ongehoorde stemmen! Neem plaats in het Parlement van de Schelde!

In gesprek met de huidige landschapmakers en de landschapmakers van de toekomst denken we na over de gemeenschappelijke transitieopgaven in de Schelderegio in 2030, in 2050 en 2100, via de hink-stap-sprong aanpak van de Zuidwestelijke Delta. We kijken daarnaast naar de lessen uit het verleden, van de Watersnoodramp tot het ooit dynamische landschap dat de rijke geschiedenis van het deltagebied heeft gevormd. Om te onderzoeken hoe het landschap zich ruimtelijk zal ontwikkelen, welke dilemma’s op tafel liggen, en welke stemmen een plek krijgen in het parlement en aan de onderhandelingstafels.

Programma

 • 09.30 – 10:00 uur: Ontvangst bij het Watersnoodmuseum
 • 10.00 – 10.15 uur: Welkom door Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum en Paul de Beer, manager Programma Zuidwestelijke Delta onder leiding van Maarten Meijer
 • 10.15 – 10.45 uur: Opening Landschapmakerscongres
 • 10.45 – 11.15 uur: Dilemma 2030: Zoet of Zout
 • 11.15 – 12.00 uur: Samenkomst Landschapmakers
 • 12.00 – 13.00 uur: Lunch
 • 13.00 – 13.45 uur: Dilemma 2050: Hoog of Breed door Leo Adriaanse
 • 13.45 – 15.30 uur: Workshops
  • Tour – door Randi de Vries, Studio TIJ
  • Tour – door Walter Jonkers, Geopark Schelde Delta
  • Tour – door René de Landmeter, Watersnoodmuseum
  • Workshop – door Tjesse Riemersma
  • Workshop – door Wouter Engelbart, Platform DIS
  • Spelsessie – door Matteo D’Agostino, Technische Universiteit Delft
  • Tafelgesprek – door Philip Drontmann, Kennis Community Oosterschelde
  • Tafelgesprek – door Bas Roels, Wereldnatuurfonds
  • Tafelgesprek – door Martine Verweij, Gebiedsverkenning Schouwen-Duiveland
 • 15.30 – 16.00 uur: Dilemma 2100: Zee of Land door Isabel Gerritsma, Deltares
 • 16.00 – 16.30 uur: Reflectie door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
 • 16.30 – 17.30 uur: Borrel

We benaderen de dilemma’s waar we nu en de toekomst voor staan vanuit de landschapmakers. Door samen te kiezen voor bepaalde ruimtelijke oplossingen, geven we vorm aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld voor de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de verschillende workshops duiken we het verleden in, bespreken we hoe de grote opgaven van de Zuidwestelijke Delta landen in specifieke casussen en verdiepen we ons in een aantal van de landschapmakers.

Dilemma's

 1. Dilemma 2030: Zoet of Zout
  Droogte is steeds vaker een probleem in de Delta. Door drogere zomers, heftige stortbuien en het constant laag houden van het waterpeil, hebben de akkers en parken het steeds zwaarder. Daarnaast kan er door een stijgende zeespiegel steeds meer verzilting optreden. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
 2. Dilemma 2050: Hoog of Breed door Leo Adriaanse
  Door klimaatverandering en het toenemen van de waterdruk vanuit zee (en vanuit de rivieren) zullen we sommige kunstwerken en Deltawerken moeten herzien. Dit geeft ons de gelegenheid onze visie en strategie opnieuw te bekijken. Hoe gaan we ons land verdedigen?
 3. Dilemma 2100: Zee of Land door Isabel Gerritsma, Deltares
  De zeespiegel is al 1 tot 2 meter gestegen aan het eind van deze eeuw. Het behoud van de huidige kustlijn met zandsuppleties wordt steeds kostbaarder door de hoeveelheid zand die ter beschikking is. Hoe zetten we de investeringen van de komende 50 jaar in bij een nog verder stijgende zeespiegel?

Workshops

 1. Tour – door Randi de Vries, Studio TIJ
 2. Tour – door Walter Jonkers, Geopark Schelde Delta
 3. Tour – door René de Landmeter, Watersnoodmuseum
 4. Workshop – door Tjesse Riemersma
 5. Workshop – door Wouter Engelbart, Platform DIS
 6. Spelsessie – door Matteo D’Agostino, Technische Universiteit Delft
 7. Tafelgesprek – door Philip Drontmann, Kennis Community Oosterschelde
 8. Tafelgesprek – door Bas Roels, Wereldnatuurfonds
 9. Tafelgesprek – door Martine Verweij, Gebiedsverkenning Schouwen-Duiveland

Zodra we meer informatie hebben over de workshops, voegen we die informatie toe. Op de dag zelf kun je kiezen aan welke workshops je meedoet.

Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Locatie

Watersnoodmuseum
Weg van de Buitenlandse Pers 3
4305 RJ Ouwerkerk

Aanmeldformulier Landschapmakerscongres Zuidwestelijke Delta op vrijdag 13 oktober

Meld je via dit formulier aan voor het Landschapmakerscongres Zuidwestelijke Delta op vrijdag 13 oktober. Je ontvangt een bevestiging per e-mail. Voorafgaand aan het Landschapmakerscongres ontvang je een mail met praktische informatie. Op de dag zelf kun je kiezen aan welke workshops je meedoet.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het Landschapmakerscongres vind je op deze pagina’s of op landschapmakerscongres.nl. Je kunt je hier ook aanmelden. Zodra we meer informatie hebben over de workshops, voegen we die informatie toe. Op de dag zelf kun je kiezen aan welke workshops je meedoet. Heb je een vraag? Mail die dan naar secretariaat@zwdelta.nl.