Gebiedsoverleg

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bevordert de samenhang in de aanpak van de opgaven voor water en klimaatadaptatie en de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie. Het Gebiedsoverleg bestaat uit de bestuurders van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, uit elke provincie een gemeente, de voorzitter van het Regioteam en vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het is geweldig om te zien met hoeveel energie de partijen binnen de Zuidwestelijke Delta samenwerken aan een klimaatrobuuste regio die klaar is voor de toekomst.
Hagar Roijackers Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Hagar Rooijakkers

Regioteam

In het Regioteam Zuidwestelijke Delta zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke partners uit sectoren zoals natuur, milieu, scheepvaart, recreatie en landbouw en de gemeenten. Het Regioteam werkt samen met het Gebiedsoverleg aan de regionale opgaven. De deelnemers leveren hierbij advies en inbreng vanuit het gebied en betrekken hun achterbannen actief. Het Regioteam vervult hiermee een belangrijke rol als verbindende schakel tussen het Gebiedsoverleg en de maatschappelijke organisaties.

Programmateam

Het programmateam ondersteunt het Gebiedsoverleg en het Regioteam. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, een coördinator voor het Nationaal Deltaprogramma, adviseurs voor onder meer de thema’s waterveiligheid, zoet water, klimaatadaptatie en ecologie en waterkwaliteit en voor de kennisagenda, een communicatieadviseur en ondersteunende medewerkers.

Leden

Hagar Roijackers Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Hagar Rooijakkers
Cees van den Bos Voorzitter Regioteam, burgemeester Gemeente Urk
Foto Cees Van Den Bos
Anita Pijpelink Gedeputeerde Provincie Zeeland
Anita Pijpelink
Anouk Verschuur MT lid - hoofd regie en innovatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Anouk Verschuur
Elaine Alwayn Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
Elaine Alwayn
Henk van der Drift Heemraad Waterschap Hollandse Delta
Jeannette Baljeu Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Jeannette Baljeu
Jeroen de Lange Wethouder Gemeente Bergen op Zoom
Jeroen De Lange
Kees Jan de Vet Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta
Kees Jan de Vet
Paula Schot Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot
Rian de Feijter Wethouder Gemeente Sluis
Rian de Feijter
Tea Both Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee
Thea Both - Verhoeven
Toine Poppelaars Dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
Dijkgraaf Toine Poppelaars
Wolter Leiseboer Regioambassadeur Zuid-West Ministeries van EZK & LNV
Wolter Leiseboer
Cees van den Bos Voorzitter Regioteam, burgemeester Gemeente Urk
Foto Cees Van Den Bos
Bas Roels Expert Zoetwater Wereld Natuur Fonds
Björn Schutz Regiomanager Zuid-Holland & Zeeland Hiswa Recron
Björn Schutz
Christine Lammerts Programmamanager deltanatuur Staatsbosbeheer
Christine Lammerts
Hanna Borren Vertegenwoordiger terreinbeherende organisaties, belangenbehartiger Natuurmonumenten
Hanna Borren
Hendrik Jan ten Cate Portefeuillehouder water ZLTO Zeeland
Hendrik Jan ten Cate
Janique Huijbregts Regiomanager ANWB
Janique Huijbregts
Jeroen de Lange Wethouder Gemeente Bergen op Zoom
Jeroen De Lange
Kees van Beveren Vertegenwoordiger Visserijsector
Kees Van Beveren
Loes Meeuwisse Burgemeester Gemeente Noord-Beveland
Loes Meeuwisse
Marjolein de Voogd Regio Coördinator Zeeland BLN/Schuttevaer
Marjolein de Voogd
Mascha Dedert Beleidsmedewerker Deltawateren ZMf
Mascha Dedert
Paula Schot Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot
Rian de Feijter Wethouder Gemeente Sluis
Rian de Feijter
Rona Vink Manager Technologie en Bronnen Evides
Rona Vink
Tea Both Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee
Thea Both - Verhoeven
Paul de Beer Manager Programma Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser Programmacoördinator Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser
Alien Kok Coördinator Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 Provincie Zeeland
Alien Kok
André Marinisse Coördinator waterveiligheid Waterschap Scheldestromen
Carlijn Bus Senior beleidsmedewerker Ministerie I&W
Carlijn Bus
Corine van der Weele Projectondersteuner Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Erik Jan van der Meer Coördinator ecologie en waterkwaliteit, Procesmanager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Edwin Arens Coördinator zoetwaterprogramma, Senior beleidsmedewerker Waterschap Brabantse Delta
Jaap van Doesburg Procesmanager Water & Bodem Provincie Noord-Brabant
Mirjam de Jong Senior communicatieadviseur Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Bij de opgaven in de Zuidwestelijke Delta is het van groot belang dat er een integrale aanpak is, zodat ook rekening wordt gehouden met visserijbelangen.
Kees van Beveren Vertegenwoordiger Visserijsector
Kees Van Beveren