De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.
Wellicht kan de Freshmaker uitgroeien tot een oplossing voor het zoetwaterprobleem in de Zuidwestelijke Delta!

Jan Rijk, fruitteler in Ovezande

Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt aan vier opgaven: