De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.
Je hebt elkaar nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Daarbij is de synergie tussen profit en non-profit erg belangrijk

Joost van Rijckevorsel, stichting Fort Sabina.NL

Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt aan vier opgaven: