De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.
Energie uit getij en golfslag. Dat is mijn droom. In deze delta volop aanwezig, maar nog te weinig benut

Peter Scheijgrond, projectleider bij adviesbureau Ecofys

Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt aan vier opgaven: