‘Een oplossing vinden – is zoeken naar een probleem’

Na een korte toelichting van Mascha aan het publiek over het doel van de workshops en de relevantie voor de Innovatiehub werden twee bestaande projecten gepresenteerd: Bouwen met Bagger van waterschap Hollandse Delta en Phario – bioplastic uit het riool van waterschap Scheldestromen.  De vertegenwoordigers van beide projecten Jo Nieuwlands (Phario) en Roeland van Woerkom (Bouwen met Bagger) gaven een korte pitch over hun product en gingen in gesprek met de deelnemers over de verdere doorontwikkeling van hun projecten.

Onderwerpen World Cafés: ‘Circulair is ook het gebruiken van bijproducten’

In beide workshoprondes behandelden de inleiders per project drie onderwerpenGrondstof & Eindproduct, Silver methodiek (samenwerking) en Financiering. In de stijl van een World Café verdeelden de deelnemers zich in drie groepen, en ruilden zij om de 10 minuten van tafel. Zo kreeg iedereen de kans om over elk onderwerp mee te denken. Dit gebeurde onder leiding van de facilitators van de drie tafels: Mascha Dedert en Natasha Poposka van de ZMf en Cees van Houwelingen van DOW.

Conclusies workshops: ‘Circulariteit is ook voorkomen/besparen van kosten. Het is een ketenaanpak’

De methode van pitches met World Café resulteerde in nuttige feedback specifiek voor beide projecten. Ook kwamen een aantal opmerkingen regelmatig terug die algemeen toe zijn te passen op  projecten gericht op circulariteit en duurzaamheid in de Zuidwestelijke Delta. Bijvoorbeeld het redeneren “vanuit toepassing, en het probleem dat het project wil oplossen” of te kijken naar de “maatschappelijke kosten en baten”.  Ook waren veel deelnemers het erover eens dat “optimaal recycleren ook het combineren met andere doelstellingen en opgaven is”. Voor alle projecten lijkt ook te gelden dat branding cruciaal is, evenals dat samenwerken in een living lab van grote toegevoegde waarde is – een positief vooruitzicht voor het verder ontwikkelen van de Innovatiehub.

‘Wij kijken nu vooral naar Zeeland, maar landelijke coördinatie (ook wat betreft regelgeving) is cruciaal!’

Tot slot konden deelnemers van de workshops feedback geven op de infographic die is ontwikkeld om het plan van aanpak voor “Circulaire Economie in de Zuidwestelijke Delta” visueel uit te beelden. Conny Buijs van Rijkswaterstaat Zee en Delta en Richard van Bremen van Provincie Zeeland namen namens de werkgroep Circulaire Economie de opmerkingen en aanvullingen in ontvangst en nemen die mee bij de uitvoering van het plan.