Stellingen

Plenair reageerde de zaal op de volgende stellingen:

  1. Een kenniscommunity Zuidwestelijke Delta met als doel kennis te delen is niet nodig, we moeten gewoon aan de slag met maatregelen: nee 81%
  2. Het organiseren van een kenniscommunity mag wat kosten: ja 78%

Opzet

Het doel is de manier waarop we met kennis omgaan op een hoger plan te brengen. Niet alleen borgen, maar juist ook delen om samen verder te komen. Kennis moet daarvoor vindbaar, verbindbaar en toepasbaar zijn (VVT). Er zit veel kennis en ervaring in hoofden van mensen, breng die bij elkaar. Deltares vertelde wat we onder data, informatie, kennis en wijsheid verstaan. Data, informatie en vastgelegde kennis en ervaring kan in IT-systemen worden geborgd. Het combineren van kennis en deze toepassen op nieuwe uitdagingen is daarentegen mensenwerk: van experts, beheerders en ondernemers. Samen kun je vervolgens beslissingen nemen voor maatregelen en bespreken welk verder onderzoek nodig is. Dat kun je organiseren in kenniscommunities. Rijkswaterstaat pitchte over de Delta-expertisewiki als het instrument voor de borging van de vastgelegde kennis in de Zuidwestelijke Delta. De site is ontwikkeld volgens de Expertise Management Methode (EMM).

Opbrengst

  • Zorg dat je kennis op maat bijeenbrengt: per water, gebied of thema. De Zuidwestelijke Delta is een groot gebied met verschillende wateren en veel onderwerpen. Denk hierbij aan morfologische ontwikkelingen, waterkwaliteit, ecologisch functioneren, draagkracht voor gebruik en de nieuwe thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
  • Voor innovaties is het belangrijk dat belangen en kennisvelden elkaar ontmoeten. Dat kun je ten dele organiseren.
  • Start met het bouwen aan een sterke Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta. De deelnemers delen de ambitie om samen met overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen hieraan te gaan bouwen. Het overgrote deel van de deelnemers wil graag betrokken worden bij het vervolg.
  • Het idee om te starten met een (deel)kenniscommunity of community of practise voor de Grevelingen spreekt aan. Dit sluit aan bij de voorbereiding van een MIRT-voorkeursbeslissing Getij op de Grevelingen, het gezamenlijk met beheerders en gebruikers opstellen van een (digitale) systeemrapportage Grevelingen en het starten met een Regiegroep monitoring, onderzoek en kennis water en natuur Zuidwestelijke Delta.