Stellingen

Plenair reageerde de zaal op de volgende stellingen:

 • Ik kan in 2020 volop aan de slag met concrete maatregelen voor klimaatadaptatie: ja 91%
 • De uitdaging ligt niet bij de investeringen, maar bij houding en gedrag: ja 80%

Opzet

Na een introductie over de Zeeuwse Aanpak Klimaatadaptatie door waterschap Scheldestromen volgden drie pitches hoe Zeeland aan de slag is gegaan met klimaatadaptatie:

 • Projecten Frames en Raak (vitale infra), door HZ University of Applied Sciences
 • Hittestress onderzoek, door provincie Zeeland
 • Aanpak wateroverlast en droogte, door gemeente Tholen

Daarna volgde de discussie met als leidende vragen:

 • Wat vind jij succesfactoren en valkuilen voor klimaatadaptatie?
 • Wie of wat heb je daarbij nodig?

Opbrengst van de workshop

 • Ga aan de slag. Wacht niet met de uitvoering. Dat maakt het zichtbaar en tastbaar.
 • Er is veel informatie en ook kennis. Benut deze en ga aan de slag.
 • Blijf onderzoeken, maar zorg ervoor dat dit niet als rem gaat werken op uitvoering.
 • Zoek de samenwerking op tussen organisaties en ook in het oplossen van meerdere opgaven.
 • Zorg voor “Sense of urgency”, draagvlak en bereidwilligheid.
 • Wees transparant en informeer de burger. Dat zorgt voor begrip en bereidwilligheid bij diezelfde burger voor de uitvoering van maatregelen. Ook door de burger zelf.
 • Er zijn valkuilen, maar als je deze goed in de gaten houdt, kun je nu al aan de slag.
 • Algemene reactie op de stellingen: met de juiste houding en gedrag kunnen we nu al aan de slag met concrete maatregelen. Het geld hoeft in veel gevallen geen probleem te zijn.