Stellingen

Plenair reageerde de zaal op de volgende stellingen:

  1. Het is haalbaar de bekostiging van de getijdencentrale Brouwersdam eind 2018 rond te krijgen: ja 58%
  2. Het niet koppelen van de getijdencentrale Brouwersdam aan de doorlaat is een gemiste kans: ja 77%

Opzet

De stellingen vormen de rode draad van de workshop. Een meerderheid van de plenaire zaal had er vertrouwen in dat de financiering voor de getijdencentrale dit jaar rond kan komen. Een ruime meerderheid vond het niet koppelen van doorlaat en getijdencentrale een gemiste kans. In de workshop gaven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Tocardo, Tidal Bridge en BT Projects) pitches. Deze bedrijven gaven aan dat het rondkrijgen van de businesscase voor eind 2018 haalbaar moet zijn.

Opbrengst van de workshop

  • Uitdaging is de kostprijs van getijdenenergie naar beneden te krijgen: onderzoek dus creatieve financieringsmogelijkheden.
  • Ook meer “volume” door grootschalige projecten kan bijdragen tot een concurrerende prijs met “offshore” wind.
  • Zet in op een energiemix van meerdere vormen van duurzame energie, zoals dat vroeger ook met de traditionele energievormen werd gedaan.
  • Benut het grote voordeel van de voorspelbaarheid van getijdenenergie vergeleken met windenergie.
  • De energieopbrengst kan naar schatting tussen de 50 en 100 GWh/jr zijn.
  • Een gezamenlijke werkorganisatie (consortium) van markt en overheid voor doorlaat en getijdencentrale samen, is wenselijk om efficiencyvoordelen te kunnen halen.
  • Getijdenenergie op basis van laag verval, is een belangrijk exportproduct voor Nederland. Bedrijven hebben belang bij een demonstratieproject in de thuismarkt om succesvol in het buitenland te kunnen zijn.
  • Bij de getijdencentrale zou ook een wisselplaats aangelegd kunnen worden. Hierbij kunnen meerdere bedrijven hun techniek beurtelings testen. Hou hierbij wel rekening met een verminderde opbrengst van de getijdencentrale en daarmee: negatieve gevolgen voor de businesscase.