Opening Kennisdag “Leven onder Water”

Opening Kennisdag 2021

Dagvoorzitter Gerrit Heijkoop ontving de sprekers in een studio en de deelnemers online. Dit keer zonden we uit vanaf het iconische bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de Brouwersdam. Gastvrouw op deze locatie, Sandra den Adel (Provinciehoofd, Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta) benadrukte het belang van het thema dit jaar. Er is veel water in de delta, maar we zien voornamelijk wat van bovenaf zichtbaar is. Onder water is voor velen een mysterieuze wereld, maar deze onderwaterwereld is bepalend voor het gehele systeem.

Inez Flameling (Universitair docent Mariene Biologie, University College Roosevelt, en lid van Provinciale Staten Zeeland namens PvdA) verzorgde de keynote van de Kennisdag. Na een kennispeiling via drie vragen, nam Inez de deelnemers mee in de prachtige rijkdom van het onderwaterleven. Ze deelde haar zorgen en visie op de problematiek en deed suggesties voor verbetering. Onder water is een zeer rijke biodiversiteit; een rijkdom aan vissen, schaaldieren en ander leven. De prachtige beelden getuigen hiervan. Echter, wordt er wel voldoende gezorgd voor deze onderwaternatuur? In beleidstukken ontbreekt het onderwaterleven regelmatig, dus is er meer begrip en aandacht nodig. Inez gaf vier concrete aanbevelingen: maak een beheerplan voor onder water, maak werk van de overbelasting door nutriënten, introduceer een onderwaterreservaat en maak het onderwaterleven meer zichtbaar aan het grote publiek.  

De tafelgasten Jeroen Wijsman (Marien ecoloog, Wageningen Marine Research) en Arno Nolte (Senior Adviseur, Deltares) reflecteerden vervolgens op de keynote van Inez. Begrijpen we de huidige toestand van het leven onder water en de ontwikkeling sinds 1990? We weten heel veel en we begrijpen het redelijk goed, maar lang niet alles. Er zijn nog volop blinde vlekken, bijvoorbeeld als het gaat om exoten. Weten we voldoende wat er gaat komen tot 2050? Er zijn veel plannen en wensen en we hebben te maken met klimaatverandering en socio-economische veranderingen: kortom, het vraagstuk wordt complex. Je zult het verleden moeten begrijpen om te anticiperen op de toekomst. Daarom is deze Kennisdag ook zo belangrijk. Samen leren hoe we doelgericht kennis kunnen samenbrengen om zo de processen te voeden.

 

De introductie van de Kennisdag en de keynote van Inez Flameling terugkijken? Bekijk dan de video hieronder.

Opening Kennisdag “Leven onder Water”