Blok 4 - Vooruitkijken. Hoe ziet de toekomst eruit en welke kansen zijn er om positief te beïnvloeden?

Het vierde blok startte met een vlog van Roos Nefs (afgestudeerd studente Aquatische Ecotechnologie, HZ University of Applied Sciences). Roos vertelde over haar ervaring met gastlessen over het leven onder water aan kinderen.

 

Bekijk hieronder de vlog van Roos.

Vlog Roos Nefs - Kennisdag Zuidwestelijke Delta 2021

 

Arno Nolte, namens de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta, schetste vervolgens de kennisopgave waarvoor we met z’n allen staan. Arno deed dit aan de hand van de vier vragen en uitgangspunten die aan het begin van de Kennisdag centraal stonden:

  1. Begrijpen we de huidige toestand van het leven onder water?
  2. Begrijpen we de ontwikkeling sinds 1990?
  3. Er is een verschil tussen weten en begrijpen, weten gaat over meten en monitoren, begrijpen gaat over de verbanden en de verklaringen.
  4. Er wordt veel gemeten en gemonitord, maar we weten nog veel niet van bepaalde soorten en soortgroepen.

Weten we voldoende wat er gaat komen tot 2050? Zijn we in staat te formuleren wat er moet gebeuren en wanneer? Voorspellen kan gebaseerd worden op processen en op basis van data science. Voor het voorspellen op basis van processen is begrip essentieel. We zullen het verleden moeten begrijpen om te kunnen exploiteren naar de toekomst. De kennisleemte op dit moment richt zich dan ook vooral op het beter begrijpen van de trends, het beter begrijpen van de relaties en het nauwkeuriger voorspellen van toekomstige ontwikkelingen inclusief de onzekerheidsmarges. Daarnaast moeten we leven onder water meer integreren met andere opgaves zoals opgaves op het gebied van waterveiligheid en zoetwater. Meer dan ooit hebben we te maken met een interactie tussen het socio-economische, institutionele en ecologische domein.

 

Bekijk hieronder de presentatie van Arno Nolte terug. 

Blok 4 - Vooruitkijken

 

Tot slot reflecteerde dagvoorzitter Gerrit samen met Inez Flameling, Arno Nolte en Jeroen Wijsman op de Kennisdag en de zojuist geschetste opgave. Hoe is het nu met de kennis over het leven onder water en wat moeten we nog weten? Kennis moet geen blokkade zijn voor actie, we moeten aan de slag. We weten al heel veel, maar er moet meer aandacht komen voor onderwaterleven zowel in beleid als in de maatschappij, we zijn landdieren, maar het leven onder water is juist van belang voor het gehele systeem. De natuur en biodiversiteit moeten meer worden verbonden aan de wereld om ons heen.