Blok 2 - Verbindingen en vis

Het tweede blok startte met een vlog van Annika Mol (derdejaars student Aquatische Ecotechnologie, HZ University of Applied Sciences). Annika deelde haar eigen ervaringen tijdens het vissen en het spotten van zeevonk.

 

Bekijk hieronder de vlog van Annika.

Vlog Annika Mol - Kennisdag Zuidwestelijke Delta 2021

 

Erwin Winter (DLO Onderzoeker, Wageningen Marine Research) vervolgde het tweede blok door het belang te benadrukken van ecologische verbindingen voor vis. Hierbij gaat het niet alleen om vismigratie, maar ook andere functies zoals foerageren en opgroeilocaties. De Zuidwestelijke Delta kent een enorm netwerk aan verbindingen. Ondanks dat de delta minder dynamisch is dan oorspronkelijk door het indammen van de estuariene dynamiek, kent de regio een rijke schakering aan habitatten en een breed scala aan vissoorten. De enorme soortenrijkdom is bij het grote publiek lang niet altijd bekend. De delta is een knooppunt voor migratie op verschillende geografische schalen. De verbinding verschilt sterk per gebied, op een aantal locaties is de passeerbaarheid nog lang niet optimaal.

Na het pleidooi van Erwin, presenteerde Lucien Calle (Ecoloog, Het Zeeuwse Landschap) de recent uitgebrachte Visatlas Zeeland waar hij – samen met vele andere vrijwilligers – aan heeft gewerkt. Het was geen gemakkelijke opgave, vertelt Lucien, meer dan zeven jaar is er gewerkt aan het verzamelen van alle data en informatie en nog eens een jaar voor het publiceren van het boek. Het werk is bijzonder omdat veel provincies al een dergelijke atlas hadden, maar Zeeland nog niet, terwijl deze provincie rijk aan vissoorten is. In de atlas is alle informatie samengebracht.

Koen Workel (Adviseur ecologie en water, Rijkswaterstaat) vertelde over een andere uitdaging in de laatste presentatie van blok 2. Hoe moeten vissen langs objecten door mensenhanden gemaakt, zoals de Haringvlietsluizen? De Haringvlietsluizen vormen een obstakel voor trekkende vissen aan de toegangspoort van de Rijn en de Maas. Het onderzoek richt zich op het vinden van de optimale kieropening en de juiste locatie van de opening. Voorafgaand aan het Kierbesluit moesten er zoetwaterinnamepunten verplaatst worden om zo ruimte te bieden aan de kier. Ook al gebruiken de vissen de kier volop, zo blijkt uit monitoring, er is ook nog veel onzeker. De komende jaren wordt daarom lerend implementeren ingezet om zo de kier verder te optimaliseren en tot een definitief bedienprogramma te komen.

Na de inhoudelijke presentaties van blok 1 en blok 2 volgde een quiz met de deelnemers. Wat hebben de deelnemers opgepikt uit de presentaties en wat weten ze van het thema? De winnaar (met een 8/8 score en een snelle tijd van 1.02) heeft de Visatlas Zeeland inmiddels toegestuurd gekregen.

 

Wil je de presentaties van Erwin Winter en Koen Workel en de gesprekken terugkijken? Kijk dan hieronder de uitzending van blok 2 terug.

Blok 2 - Verbindingen en vis