Afsluiting

Host Gerrit en Sandra den Adel in gesprek tijdens de Kennisdag Zuidwestelijke Delta 2021

Gerrit begon de dag met Sandra den Adel en sluit de uitzending ook met haar af en vroeg haar terug te kijken op de Kennisdag. Sandra neemt mee dat het niet alleen gaat om het vergaren van kennis, maar ook om het vergaren van begrip. Begrip van de processen en begrip onderling, dat is essentieel voor het maken van de juiste beslissingen. Ook Staatsbosbeheer zal doorinitiatieven blijven bijdragen aan een robuust onderwaterleven.

Wat vonden de deelnemers?

Via Slido konden de deelnemers meepraten tijdens de Kennisdag. ‘Inhoudelijk uitstekend, leerzaam, dynamisch, motiverend’: een greep uit de antwoorden op de vraag wat zij van de Kennisdag vonden. ‘Rijkdom onder water’, ‘Diversiteit en biodiversiteit’, ‘We moeten aan de slag’, ‘In actie komen’ en ‘Samen hebben we genoeg kennis om te beginnen’, waren een aantal inzichten die de deelnemers meenamen.

 

We kijken al met al terug op een zeer geslaagde Kennisdag Zuidwestelijke Delta 2021 over het leven onder water met een gemiddelde waardering van een 8,6. Op naar de vierde editie!

Op deze Kennisdag zijn weer nieuwe verbindingen gelegd om onderling concrete volgende stappen te kunnen nemen. Dat betekent: samen aan de slag om de opgedane kennis toe te passen in onze werkprocessen, zowel in het dagelijks beheer als in de beleidsontwikkeling voor de meer langetermijnopgaven. De grote belangstelling en hoge waardering voor de Kennisdag laten wat ons betreft zien dat er veel behoefte aan kennisdeling is. Dit is voor de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta dan ook een belangrijke basis en motivatie om dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren.