Leden van het Gebiedsoverleg tekenen de Samenwerkingsovereenkomst
Leden van het Gebiedsoverleg tekenen de Samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door:

Bovenste rij, van links naar rechts:

 • Anita Pijpelink, provincie Zeeland
 • Nanou Beekman, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Kees Jan de Vet, waterschap Brabantse Delta
 • Toine Poppelaars, waterschap Scheldestromen
 • Hagar Roijackers, provincie Noord-Brabant

Tweede rij, van links naar rechts:

 • Theo van de Gazelle, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • (Hagar Roijackers, provincie Noord-Brabant)
 • Cees van den Bos, namens het Regioteam Zuidwestelijke Delta
 • Tea Both, gemeente Goeree-Overflakkee
 • (Anita Pijpelink, provincie Zeeland)

Derde rij, van links naar rechts:

 • Jeanette Baljeu, provincie Zuid-Holland
 • Wolter Leiseboer, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Paula Schot, gemeente Schouwen-Duiveland
 • Henk van der Drift, waterschap Hollandse Delta
 • Jeroen de Lange, gemeente Bergen op Zoom