We willen alle deelnemers graag hartelijk bedanken voor hun deelname, en kijken uit naar het vervolg. ‘Inspiratie’ kwam als hoofdresultaat naar voren in de evaluatie. Met deze positieve energie bouwen we samen verder aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta.

De werkconferentie startte plenair met een paneldiscussie en een keynote van Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Via vlogs, live videoverbindingen en betrokkenen in de studio werden de vijf workshops die daarna plaatsvonden geïntroduceerd. Zowel de deelnemers als de panelleden reageerden. Op de vijf hoofdvragen die we voorlegden brachten de deelnemers maar liefst 200 ideeën in via de chat. Een rijk resultaat! In de online workshops werden de vragen, gebaseerd op de handelingsperspectieven van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, verder uitgediept.

Animatie Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050
Paneldiscussie tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021
Paneldiscussie tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021

Ambitie Zuidwestelijke Delta

Het panel in de studio bestond uit Kees Jan de Vet, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, Ira von Harras, directeur van ZMf, de Zeeuwse natuur en milieufederatie en Annemieke Nijhof, directeur van Deltares. Peter Glas, de deltacommissaris, was erbij via een online verbinding.

Kees Jan de Vet ging als vertegenwoordiger van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta in op de ambitie om in 2050 de eerste delta ter wereld te zijn die is voorbereid op klimaatverandering: ‘De opgave en urgentie zijn groot. We kunnen ons niet meer permitteren om achterover te leunen, maar moeten juist op een slimme manier versnellen. Met concrete projecten die voor iedereen van betekenis zijn. Samenwerken hierin geeft mij persoonlijk heel veel energie. Op deze werkconferentie komt alles samen: zoetwaterbeschikbaarheid, waterveiligheid, maar ook de belangen van natuur en landbouw en daarmee de ruimtelijke inrichting van de gehele delta. Het is echt een grote kans om ons ook internationaal neer te zetten als de delta die grondig voorsorteert op de nieuwe tijd.’

Peter Glas ondersteunde de ambitie van de regionale partijen om de Zuidwestelijke Delta te zien als proeftuin voor een innovatieve aanpak van het oplossen van complexe deltavraagstukken. Hij onderstreepte de urgentie om met alle betrokkenen samen te werken. ‘Om te zorgen dat de Zuidwestelijke Delta in 2050 is voorbereid op klimaatverandering, is het nodig dat elke schop in de grond klimaatbestendig en waterrobuust wordt uitgevoerd. En hiervoor is actieve betrokkenheid van de landbouw en van ondernemers nodig.’

Ira von Harras gaf het belang aan om bij het nadenken over hoe we de grote opgaven kunnen aanpakken altijd terug te gaan naar de natuur: ‘Want de aarde is wat ons bindt.’ Annemieke Nijhof vulde aan: ‘Waar Ira een stem geeft aan de natuur, proberen wij toekomstige generaties een stem te geven via de wetenschap. Verder is mijn pleidooi: betekent de ambitie dat je klaar bent voor de omstandigheden in 2050, of ben je in 2050 klaar voor wat er nog gaat komen? Dat vraagt om groter denken over hoe we hier vitaal kunnen blijven wonen en werken.’

Met welke thema’s moet het Gebiedsoverleg aan de slag? “Klimaatverandering, klimaatadaptatie, waterveiligheid, natuur en zoetwaterbeschikbaarheid”, noemden de deelnemers het meest.

Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021

Jannemarie de Jonge: “Natuurkracht benutten”

Jannemarie de Jonge maakte impact met haar keynote “Dynamiek in de delta”. Haar vader overleefde de Watersnoodramp en ze vertelde over de invloed daarvan op hem, het gezin en de professionele ontwikkeling van haarzelf als landschapsarchitect. Via een vergelijking van de aanpak van de coronacrisis met de Deltastrategie en de veerkracht van de mens benadrukte Jannemarie: ‘Voor de toekomst van onze delta is het nodig nu te beginnen, met het besef dat we altijd moeten blijven bouwen. Hiervoor moeten we in verbondenheid met generaties en met een innovatieve bril aan de slag en vooral: zorgen dat we hierbij de natuurkracht benutten en open het gesprek aangaan.’

Kim Coppes interviewt Rem van den Bosch tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021
Kim Coppes interviewt Rem van den Bosch tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2021

Afsluiting: aandacht voor klimaat en water

De werkconferentie eindigde met een terugkoppeling per workshop. Zowel de online deelnemers als het panel waardeerden de stellingen met een cijfer en gaven aan waarom ze dat vonden. We sloten af met een interview van Kim met fotograaf Rem van den Bosch tijdens een live fotoshoot. Rem vraagt via zijn fotoproject MASFOR aandacht voor klimaat- en watervraagstukken en reist hiervoor heel Nederland door.

Uitgebreide terugblik

We gaan de komende weken aan de slag met een uitgebreide terugblik op de werkconferentie, inclusief videocompilatie, reacties van het panel en de deelnemers op de introductie en de resultaten van de workshops en een terugkoppeling per workshop. Alle output uit de workshops gebruiken we ook voor de verdere uitwerking van de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda. De terugblik is te vinden via deze link. Via een mailing naar de deelnemers van de werkconferentie en de nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta laten we weten wanneer de terugblik online staat.

Wil je de uitzending terugkijken? Dat kan via de livestreampagina.