Voor het versterken van de relatie met de gemeenten zoeken we een stevige verbinder die affiniteit heeft met de Zuidwestelijke Delta en in het bijzonder het gemeentelijk veld. Als Programmaverbinder Gemeenten ben je de schakel tussen de gemeenten en de andere partijen van de Zuidwestelijke Delta. Heb je interesse? Bekijk dan hieronder de vacature. Reageren kan tot en met 9 april 2023 naar secretariaat@zwdelta.nl.

In het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bevorderen het Rijk, drie provincies, drie waterschappen, gemeenten, samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen de samenhang in de aanpak van de opgaven voor water en klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta. Daarbij werken de partijen vanuit de volgende ambitie: een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Daarvoor is een voorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke Delta in het nationale Deltaprogramma ontwikkeld, gericht op doelen voor waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie én een veerkrachtige ecologie, met concrete maatregelen om deze doelen te halen. Daarnaast is een daarmee samenhangende Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 opgesteld, met handelingsperspectieven voor de lange termijn waarbij de doelen van het Deltaprogramma worden verbonden met de opgaven voor klimaatadaptatie, circulaire economie en andere maatschappelijke opgaven/transities. De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta moet nadere invulling en uitvoering krijgen.

Verbindende schakel

In 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld zijn, is de ambitie van het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta. Net als de provincies, het Rijk en de waterschappen die hen zijn voorgegaan, hebben nu ook de 18 gemeenten in de Zuidwestelijke Delta aangegeven de samenwerking krachtig te willen steunen. Het samenspel tussen overheden zal in de komende jaren cruciaal zijn voor het realiseren van de ambitie. We zoeken daarom een schakel tussen de gemeenten en de andere partijen van de Zuidwestelijke Delta. Concreet houdt dit in dat je als medewerker van het programmateam duurzame relaties met gemeenten opbouwt en de dagelijkse contacten met de gemeenten onderhoudt. Je verwerkt de diverse gemeentelijke standpunten tot een gezamenlijk vertrekpunt en brengt dit in bij de verschillende overlegverbanden. Je weet hierin (bestuurlijk-) sensitief in te opereren, met gevoel voor de knelpunten en dilemma’s waar de diverse overheden mee te maken hebben. Je woont diverse bijeenkomsten van de Zuidwestelijke Delta bij. Je hebt een vlotte pen en actiegerichtheid om follow up als vanzelfsprekend op te pakken. Daarnaast houd je ook de gemeenten op de hoogte van die ontwikkelingen die in de Zuidwestelijke Delta aan de orde komen en voor hen belangrijk zijn. Een ander belangrijk onderdeel van deze functie is het begeleiden van plannen op de lokale schaal die we vanuit de Zuidwestelijke Delta hebben omarmd. Je organiseert expertise, brengt partijen samen en zoekt naar mogelijkheden.

Wat ga je doen?

  • Je legt verbinding met en verbanden tussen de verschillende regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie. Je scherpt regionale en landelijke initiatieven aan vanuit de lokale invalshoek. Je oogst begrip voor het lokale perspectief en koppelt resultaten terug aan gemeenten middels memo’s.
  • Je hebt hiervoor intensief contact met de verschillende gemeenten in de Zuidwestelijke Delta en coördineert de gezamenlijke inbreng bij de verschillende overleggen in de Zuidwestelijke Delta. Je beheerst de kunst om een diversiteit aan gedachten samen te brengen in één schriftelijk stuk.
  • Je neemt deel aan het Programmateam, het Beleidsteam en het Ambtelijk Overleg Water. Je vertegenwoordigt op ambtelijk niveau bovendien de gemeenten in de drie voortgangsoverleggen van de Zuidwestelijke Delta (Zoet water, Waterveiligheid en Ecologie en waterkwaliteit). Je hebt gevoel voor het mandaat waarbinnen je optreedt.
  • Je maakt voor deze overleggen gebruik van de inbreng vanuit de gemeenten, maakt zelfstandig voorstellen hiervoor en koppelt relevante zaken terug aan de gemeenten. Je draagt bij middels het schrijven van annotaties aan gemeentelijke bestuurders voor het leveren van hun bijdrage aan het Regioteam en het Gebiedsoverleg
  • Je koppelt jouw acties uit overleggen terug met het Programmateam en bewaakt de voortgang van deze acties.
  • Naast de verbinding met de gemeenten organiseer je de jaarlijkse uitvraag voor lokale initiatieven en helpt de initiatieven die we vanuit de Zuidwestelijke Delta steunen op weg. Je verzamelt expertise, brengt partijen samen en reikt pro-actief vernieuwende ideeën aan.
  • Je draagt daarmee bij aan de uitwerking van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de voorbeelden die daarin worden gegeven voor toekomstgerichte projecten.
  • Je werkt in opdracht van de manager van het programma en werkt nauw samen met de coördinator Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Ook stem je af met de andere leden van het Programmateam, dat uit ongeveer tien mensen bestaat. Dit team werkt vanuit het opdrachtgeverschap van alle aangesloten partners.

Wie ben je?

Voor het versterken van de relatie met de gemeenten zoeken we een stevige verbinder die affiniteit heeft met de Zuidwestelijke Delta en in het bijzonder het gemeentelijk veld. Je kent de gemeentelijke organisatie en hebt in ieder geval aantoonbare affiniteit met de opgaven en uitdagingen binnen ons deltagebied. Het is een pré als je bekend bent met het vakgebied rond klimaatverandering.

Je brengt een WO werk- en denkniveau mee en bent ondernemend. Je hebt een sterk organisatorisch vermogen en bent uitermate sociaal vaardig.

Je bent een echte verbinder en netwerker die begrijpt wat de samenwerking vraagt van het programma én van alle betrokken organisaties. Daarnaast ben je samenwerkingsgericht en voel je goed aan welke aanpak op draagvlak kan rekenen. Je weet goede ideeën een zetje te geven en mensen te enthousiasmeren hun rol te pakken. Dat doe je onder meer door pro-actief, met een vlotte pen, voorstellen uit te schrijven.

Wat bieden wij?

Wij bieden een toffe functie in onze dynamische Zuidwestelijke Delta. Daar hoort een passend salaris bij dat recht doet aan jouw kwaliteiten. Je formele aanstelling is bij de Gemeente Schouwen-Duiveland. Het betreft om te beginnen een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Je wordt volledig ingezet voor de Zuidwestelijke Delta. De functie is gewaardeerd in functieschaal 12. Dit betekent een maximaal brutosalaris van € 85.723,- per jaar (incl. 17,05% individueel keuzebudget) bij een 36-urige werkweek (peildatum april 2022, en bij het definitief worden van het recente principeakkoord, op jaarbasis maximaal € 90.877,-). Uiteraard is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Onze flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Je krijgt van ons een mobiele telefoon en een laptop ter beschikking.

Nadere informatie?

Wil je meer informatie over deze opdracht? Neem dan contact op met de huidige contactpersoon voor de gemeenten, Peter van Sante, peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl, tel. 06-21395879. Meer informatie is ook te verkrijgen bij Alien Kok, coördinator Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, a.kok@zeeland.nl, tel. 06-52401405.

Meer informatie over de activiteiten van de Zuidwestelijke Delta vind je op de website. Hier vind je ook de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2022 en 2023.

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar secretariaat@zwdelta.nl. Reageren kan tot uiterlijk 9 april 2023. Deze vacature vraagt om een aanstelling van 0,8 fte. Vind je dat je helemaal in het plaatje past maar wil je liever iets meer of minder uren werken, twijfel dan niet en solliciteer alsnog. We staan ervoor open om onze teampuzzel net iets anders te leggen als we de match helemaal zien zitten.

Selectieproces en start opdracht

In de week van 10 april vindt de brievenselectie plaats. Kandidaten voor de eerste gesprekkenronde worden uitgenodigd voor een gesprek dat plaatsvindt op dinsdag 18 april. Een eventuele tweede gesprekkenronde vindt plaats in de daarop volgende week, te weten maandagochtend 24 april. De beoogde startdatum van het dienstverband is 1 juni 2023.