Er is iets aan de hand en er moet ooit iets gebeuren, vindt minister M. Schultz van Haegen. Tegelijk constateert zij dat er nu, ondanks extra financiële inspanningen van betrokken partijen, geen sluitende begroting is. Zo blijkt in de gesprekken die zij met de Tweede Kamer voerde op 14 en 28 november. Deze vonden plaats als antwoord op een eerdere motie van de Kamer, waarin gevraagd werd om:

  • de Rijksstructuurvisie voor de Grevelingen vast te stellen, mits er dekking is, en:
  • de Ontwikkelvisie voor het Volkerak-Zoommeer als stip op de horizon te houden. Een nieuw pad naar ontwikkeling zou in overleg met de regio gecreëerd kunnen worden. De zoetwatervoorziening moet daarbij betrokken worden.

Op 28 november zegde de minister de Kamer een brief toe met aanvullende informatie over de financiële aspecten. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over het verdere verloop.