Tijdens de sessie hoor je meer over de natuurkundige processen die relevant zijn rond het zoet-zoetthema. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ontwikkelen van modellen voor zoet-zoutovergangen. Wat kun je wel en wat kun je niet met modellen en hoe kun je het beste met modelresultaten omgaan? Gu Oude Essink en Joost Delsman geven een presentatie over grondwater en Meinard Tiessen en Wouter Kranenburg over oppervlaktewater. Marijn Tangelder van Wageningen Marine Research zal een korte reflectie geven op de betekenis van zoet-zoutovergangen voor de ecologie. Daarna is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Wageningen Marine Research, Deltares, HZ University of Applied Science en NIOZ. Doel is om kennis van de systemen binnen de Zuidwestelijke Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen. Om dit te bereiken, organiseert de Kenniscommunity vanaf nu elk kwartaal een themasessie.

Aanmelden

Wil je de themasessie op 10 november bijwonen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Arno.Nolte@deltares.nl. Je ontvangt dan enkele dagen voor de sessie een GoToMeeting-link.