Veel aandacht ging uit naar het belang van samenwerken. Zeker binnen Zuidwestelijke Delta, waar het ecologisch herstel van de grote wateren een extra uitdaging is naast waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Gedeputeerde en voorzitter van het Gebiedsoverleg Ben de Reu riep op volop koers te houden deze opgave samen aan te pakken. Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte hierbij het belang van regionale slagkracht en participatie.

Ook het boek ‘De Nieuwe Delta’ van Bianca de Vlieger focust op het belang van samenwerken om de ecologische kwaliteit in de Zuidwestelijke Delta te verbeteren. Han Meyer, hoogleraar aan de TU Delft, overhandigde dit boek namens de initiatiefnemers officieel aan Wim Kuijken en Ben de Reu. Hiermee is het boek voor het brede publiek beschikbaar.

Aan de slag in workshops

Na de plenaire aftrap gingen de deelnemers in workshops met elkaar in gesprek over ecosysteemdiensten, toekomstbestendige uitvoering, samenwerking en slagkracht, de bijdrage van adaptief programmeren aan een duurzame toekomst en participatie van de Zuidwestelijke Delta-community. Via conclusies uit de workshops konden alle aanwezigen op de uitkomsten reageren. Deze waren meteen op het plenaire scherm te zien.

Lancering nieuwe website

Als afsluiter van de conferentie lanceerde Ben de Reu de nieuwe website van Zuidwestelijke Delta. Kern vormt een interactieve kaart met inspirerende projecten uit de regio. Deze projecten laten zien hoeveel er concreet gebeurt in de Zuidwestelijke Delta en hoe overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers vol energie samenwerken aan de ambities voor veiligheid, ecologie en economie.

Evaluatie en uitbreide terugkoppeling

In de volgende nieuwsbrief van Zuidwestelijke Delta geven we een uitgebreide terugkoppeling van de werkconferentie met onder meer de uitkomsten en conclusies van de workshops. Heeft u voor nu tips, vragen of opmerkingen over de opzet van de werkconferentie, de locatie en het vervolg? Laat het ons weten via secretariaat@zwdelta.nl. Ontvangt u nog niet de nieuwsbrief van Zuidwestelijke Delta? Meld u dan aan via de inschrijfbutton onderaan deze pagina.