Terugblik Meet Up Zuidwestelijke Delta

Meet Up Zuidwestelijke Delta

Online bijeenkomst voor leden van de algemene besturen in de Zuidwestelijke Delta op maandag 26 oktober

Op 26 oktober organiseerde het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta de Meet Up Zuidwestelijke Delta, een online bijeenkomst voor leden van de algemene besturen in de regio. Met als centrale thema: is onze Zuidwestelijke Delta klaar voor een duurzame toekomst? Doel van de Meet Up was om de leden te informeren over de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta, met de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 in het bijzonder. Maar liefst 94% van de deelnemers onderschreef daarbij de hoofdlijnen van de Gebiedsagenda.

Zuidwestelijke Delta heeft als het ‘water’-samenwerkingsverband tussen Rijk en regio al verschillende keren een zogenaamde 3PS-3WS-bijeenkomst voor de provinciale staten en waterschapsbesturen van provincies Zeeland, Zuid-Holland en Brabant georganiseerd. De laatste bijeenkomst dateerde inmiddels van enkele jaren terug, tijd dus voor een volgende editie. Deze keer zijn ook alle gemeenteraadsleden uit de Zuidwestelijke Delta uitgenodigd, om zo een brede groep mee te nemen in de uitdagingen binnen de regio. Onderwerpen als de inrichting van het watersysteem en de dynamiek van de Delta-wateren, klimaatadaptatie, waterveiligheid en zoetwatervoorziening staan immers prominent op alle bestuurlijke agenda’s.

Meet Up Zuidwestelijke Delta

Online Meet Up

De online bijeenkomst op 26 oktober had als gastheer Peter Smit, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. De leden van de provinciale staten, waterschapsbesturen en gemeenteraden zijn bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta en de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 werd gepresenteerd. Ook maakten de deelnemers hernieuwd kennis met het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en leden van de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta via online panels. Met stellingen en vragen konden ze reageren op de Gebiedsagenda. Hierbij maakten zij duidelijk achter de hoofdlijnen van de Gebiedsagenda te staan.

Kees Jan de Vet: ‘Ambities vertalen naar concreet uitvoeringsprogramma’

Dijkgraaf Kees Jan de Vet was panellid tijdens de Meet Up vanuit het Gebiedsoverleg en benadrukt de urgentie van het vervolg van de Gebiedsagenda: ‘De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 geeft een prachtig beeld van de kansen die er zijn om de Zuidwestelijke Delta mooi en leefbaar te houden. Het is hiervoor wel zaak dat we tot actie komen en de ambities vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Ik wil hier namens waterschap Brabantse Delta en als lid van het landelijk Bestuurlijk Platform Zoet water graag mijn steentje aan bijdragen.'