Dagvoorzitter Gerrit Heijkoop ontving de sprekers in een studio en de deelnemers online. Dit keer zonden we uit vanaf het iconische bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de Brouwersdam. Gastvrouw op deze locatie, Sandra den Adel (Provinciehoofd, Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta) benadrukte het belang van het thema dit jaar. Er is veel water in de delta, maar we zien voornamelijk wat van bovenaf zichtbaar is. Onder water is voor velen een mysterieuze wereld, maar deze onderwaterwereld is bepalend voor het gehele systeem.

Wie deden er allemaal mee?

Met bijna 150 deelnemers vanuit alle hoeken van het land was het een geslaagde Kennisdag. Het merendeel deed mee vanuit ‘overheid/bestuur’ (36%), verder waren de achtergronden ‘maatschappelijke organisatie’ (17%), ‘onderzoeker’ (15%) en ‘adviseur’ (13%). Ook ‘ondernemingen’, het ‘onderwijs’ en ‘geïnteresseerde burgers’ waren vertegenwoordigd.

De uitgebreide terugblik vind je op deze pagina’s en bestaat uit de onderdelen:

  • Opening Kennisdag “Leven onder Water”
  • Blok 1 – Leven aan de randen en op hard substraat
  • Blok 2 – Verbindingen en vis
  • Blok 3 – Leven in ondiep water
  • Blok 4 – Vooruitkijken. Hoe ziet de toekomst eruit en welke kansen zijn er om positief te beïnvloeden?
  • Afsluiting

Op deze Kennisdag zijn weer nieuwe verbindingen gelegd om onderling concrete volgende stappen te kunnen nemen. Dat betekent: samen aan de slag om de opgedane kennis toe te passen in onze werkprocessen, zowel in het dagelijks beheer als in de beleidsontwikkeling voor de meer langetermijnopgaven. De grote belangstelling en hoge waardering voor de Kennisdag laten wat ons betreft zien dat er veel behoefte aan kennisdeling is. Dit is voor de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta dan ook een belangrijke basis en motivatie om dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren.

Bekijk hieronder de volledige Kennisdag Zuidwestelijke Delta 2021.