Senior adviseur waterbeheer Thijs Poortvliet legt uit waarom een wiki zo interessant is voor Rijkswaterstaat: ‘Een “slimme” wiki maakt het mogelijk om informatie over een project of gebied op een digitale centrale plek op te slaan en informatie en documentatie aan elkaar te koppelen en met anderen te delen. Hierbij gebruiken we de Expertise Management Methodiek, ontwikkeld door de HZ University of Applied Sciences (HZ). Zo kunnen alle partijen binnen een project of onderwerp kennis delen en informatie raadplegen.’ Het systeem kan ook zelf verbindingen leggen tussen projecten. Informatie uit een afgerond project kan bijvoorbeeld interessant zijn voor een ander project.

Samen kennis delen

‘Omdat tijdens kennisbijeenkomsten steeds opnieuw blijkt dat alle partijen behoefte hebben kennis samen te borgen, hebben we bij Rijkswaterstaat besloten verschillende wiki’s te ontwikkelen, waaronder de wiki voor het Veerse Meer,’ licht Thijs toe. ‘Omdat een wiki inzicht geeft in welke informatie er al is en wat eruit geleerd is, maakt dat het samenwerken veel efficiënter. Informatie in de wiki kan zo steeds opnieuw worden bijgesteld. Ook naar de toekomst toe is het een mooi naslagwerk voor collega’s. Welke onderzoeken zijn er gedaan en wat kan er in de toekomst beter? Of waar moet je rekening mee houden in dit specifieke gebied? Allemaal waardevolle informatie, ook voor onderwijsinstellingen of het bedrijfsleven. Op de wiki van het Veerse Meer staat nu bijvoorbeeld alle informatie uit rapporten van Rijkswaterstaat. Hier willen wij nog lessons learned aan toevoegen en informatie van andere instanties.’

Alle watersystemen in een wiki

Naast een wiki over het Veerse Meer werkt Rijkswaterstaat ook samen met de HZ aan wiki’s voor het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het uiteindelijke doel is om voor elk watersysteem in de Zuidwestelijke Delta een wiki op te zetten. Thijs vertelt: ‘Een mooi voorbeeld van een succesvolle wiki is die van projectbureau Zeeweringen. Op deze wiki staat heel veel informatie over tien jaar Zeeweringen met allerlei rapporten (zo’n 60 stuks), geleerde lessen en achtergrondinformatie. Het is hiermee een mooi digitaal naslagwerk geworden waar ook het onderwijs dankbaar gebruik van maakt. Dit willen wij voor alle watersystemen in de Zuidwestelijke Delta creëren.’

Samenwerken

Het Delta Platform helpt Thijs bij het vinden van partners voor het verder ontwikkelen en uitwerken van de wiki’s. Het platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Ella van Melis van het Delta Platform vertelt: ‘Vanuit het Delta Platform stimuleren wij kennisdeling en het verbinden van organisaties met elkaar. Dit doen wij ook voor de wiki’s van Rijkswaterstaat. We organiseren daarom op 3 oktober een bijeenkomst om meer partners te werven voor het bouwen aan integraal kennismanagement. Dat moet leiden tot het efficiënter en effectiever borgen en toegankelijk maken van kennis, waarvan de wiki over het Veerse Meer onderdeel is. We nodigen daar verschillende partijen voor uit zoals de provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en bedrijven. We laten zien waarom het interessant is om ook mee te doen. De wiki biedt ook kansen voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Alle organisaties die in en om de Zuidwestelijke Delta werkzaamheden verrichten en behoefte hebben kennis te borgen en ontsluiten zijn daarom van harte welkom.’

Interesse?

Heeft u ook interesse om de bijeenkomst op 3 oktober bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar nelleke.platschorre@hz.nl.