Programma

Het programma van Schelde Live bestaat uit drie hoofdonderwerpen. Verschillende experts en stakeholders nemen plaats aan de gesprekstafel met dagvoorzitter Ann De Bie. Aan de hand van gesprekken, presentaties en video’s nemen zij je mee in de ontwikkelingen en achtergronden van deze onderwerpen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor jouw vragen en reacties.

  • Langetermijnperspectief Toegankelijkheid
    Experts en stakeholders gaan in gesprek over ontwikkelingen die impact hebben op de toegankelijkheid van de Vlaamse en Nederlandse havens in de Schelderegio. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor klimaatverandering.
  • Sigmaproject Durmevallei
    In de Durmevallei wordt hard gewerkt om wateroverlast voor bewoners te voorkomen. Dat gaat hand in hand met de terugkeer van unieke getijdennatuur en nieuwe mogelijkheden voor recreatie. We laten zien hoe het gebied verandert én waarom. Want de Durme is een zijrivier van de Schelde met een rijk verleden.
  • SmartSediment
    De afgelopen jaren is vanuit het Interregproject Smartsediment veel onderzoek gedaan naar de verplaatsing van sediment. Hoe kan sedimentbeheer een bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van het estuarium en toekomstige uitdagingen vanwege de klimaatverandering? Hoe ging dat in het project bij Fort Filip? Hoe werkt de ecosysteemdiensttool? En hoe kijken we vanuit SmartSediment naar de toekomst? Projectleiders en onderzoekers praten je bij.

Toekomst van de Schelde

Nadat we de diepte zijn ingegaan op deze drie items zoomen we uit. We kijken samen naar de toekomst van de Schelde. Welke kansen en aandachtspunten zien we? En we bespreken hoe de verschillende ontwikkelingen samenkomen in grensoverschrijdend beleid en beheer.

Aanmelden

De VNSC nodigt je van harte uit om deel te nemen aan het digitale symposium, Schelde Live. We beginnen op 1 december om 14.00 uur en sluiten rond 16.15 uur af. Ben jij erbij? Meld je hier aan.

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)  werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Als indrukwekkende economische draaischijf en waardevol natuurgebied tegelijk is het estuarium van onmisbaar belang voor de omgeving.