We hebben elkaar hard nodig voor een passend antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de ecologie, het landschap en de regionale economie. Als regio willen we de uitdagingen gebiedsgericht en effectief aanpakken en toewerken naar een klimaatrobuuste, veilige, veerkrachtige en vitale Delta. Alleen samen kunnen we een icoon van water- en klimaatadaptatie worden!

Zuidwestelijke Delta © Kentin Photography

Waar gaan we naar toe?

In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 brachten we de opgaven van het gebied in beeld. De vijf handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda inspireren ons om verder te bouwen aan de toekomst van onze regio. En dat gaan we op 30 juni doen! We pakken de handelingsperspectieven bij de kop via inleiders in het plenaire programma en vijf workshops. Elke workshop presenteert een concrete vraag, dilemma of mogelijke pilot, die we integraal en vanuit de verschillende opgaven gaan bespreken.

De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda en daarmee de thema’s voor de workshops zijn:

  • Sterke en aantrekkelijke kust
  • Dynamische dijkzones
  • Vitaal polder- en krekenlandschap
  • Rijke platen, slikken en schorren
  • Gezonde en verbonden zeearmen

Online programma

Het voorlopige programma is als volgt:
12.30 – 14.00 uur: plenaire aftrap met panel onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes
14.00 – 16.00 uur: vijf workshops vanuit de handelingsperspectieven
16.00 – 16.30 uur: plenaire afsluiting

Meer informatie

Binnenkort volgt op zwdelta.nl/werkconferentie2021 meer informatie over het programma, de sprekers en de invulling van de workshops. Via deze pagina’s en de uitnodiging die we binnenkort versturen kun je je aanmelden voor de werkconferentie en je voorkeur aangeven voor een workshop. We hopen je op 30 juni online te ontmoeten!