De Gebiedsagenda geeft een doorkijk tot 2050 van de forse opgaven waar onze regio voor staat. Bouwen aan een veilige en duurzame delta kunnen we alleen samen. Hoe kunnen ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, Rijk en regionale overheden dit succesvol doen? Hoe benutten we de betrokkenheid, energie en ambities in de Zuidwestelijke Delta voor het vormgeven van de toekomst? Daar willen we op 19 maart graag met u over in gesprek! In de ochtend kunt u optioneel op excursie rond Bergen op Zoom.

Samen impact maken

De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor grote uitdagingen rond klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie. Elk van deze opgaven is al ingewikkeld, maar samen zijn ze nog complexer. Hoe komen we desondanks toch tot acties? Nieuwe vormen van samenwerking, kennisontwikkeling en businessmodellen maken hierin een groot verschil. Op de werkconferentie gaan we met u per deelgebied aan de slag: welke coalities inspireren, waar kunnen we op voortbouwen, wat gaan we doen? Hoogleraar en leading lector prof. dr. Toine Smits geeft als inleiding zijn visie op succesvol samenwerken. Bereid u voor op een uitdagende middag!

Aanmelden niet meer mogelijk

De aanmelding voor de werkconferentie is gesloten. Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar secretariaat@zwdelta.nl.