Save the Date: jaarlijkse werkconferentie 15 maart 2018

 

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta organiseert volgend jaar de jaarlijkse werkconferentie op donderdag 15 maart 2018 in het Energiehuis in Dordrecht. 2018 wordt een jaar vol nieuwe ontwikkelingen voor de Zuidwestelijke Delta. De conferentie staat in het teken van deze actuele thema’s. Het doel is om elkaar te informeren en te inspireren en samen met alle betrokken organisaties kansen te verkennen voor de Zuidwestelijke Delta. 

 

Landelijk speelt de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Ook wordt komend jaar de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta opgesteld. Thema’s zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie vragen om actie. Al met al liggen er volop kansen de voorkeursstrategie binnen het Deltaprogramma van de Zuidwestelijke Delta een krachtige impuls te geven.

 

Duurzame leefomgeving

Binnen de Zuidwestelijke Delta dagen we onszelf continu uit een goede balans tussen de pijlers natuur, economie en veiligheid te waarborgen. Ons doel is een ecologisch veerkrachtig en economisch vitale Zuidwestelijke Delta, die klimaatbestendig en veilig is, met voldoende zoet water. Hoe blijven we zorgen voor de balans tussen de pijlers en hoe kunnen ze elkaar juist versterken en inspireren? En hoe helpen de nieuwe ontwikkelingen en thema’s ons hierbij? En hoe zorgen we samen voor een duurzame leefomgeving in de Zuidwestelijke Delta? Het komt allemaal aan bod tijdens de werkconferentie.

 

Aanmelden werkconferentie

Wilt u graag bij de werkconferentie aanwezig zijn, maar heeft u geen Save the Date ontvangen? Meld u dan via deze link aan: aanmelden werkconferentie. De conferentie duurt van 12.00 – 17.30 uur. Later ontvangt u meer informatie over het definitieve programma, de sprekers en de workshops.