Hoe zorgen we voor een veerkrachtige en klimaatrobuuste delta?

Het is belangrijk tijdig in te spelen op klimaatverandering. Het doel voor de Zuidwestelijke Delta is samen te werken aan een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Hoe gaan we in onze regio om met klimaatverandering? Op welke manier kunnen circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie ons daarbij helpen? Hoe organiseren we optimale kennisontwikkeling? Op de werkconferentie besteden we volop aandacht aan deze thema’s.

Aanmelden werkconferentie

Meer informatie over het programma en de locatie vindt u op onze website. Wilt u graag bij de werkconferentie aanwezig zijn, maar heeft u geen Save the Date ontvangen? De conferentie duurt van 10.00 – 17.30 uur. Later ontvangt u meer informatie over het definitieve programma, de sprekers en de workshops.