Save the date: jaarlijkse werkconferentie 14 maart 2019

Zuidwestelijke Delta

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta organiseert de volgende jaarlijkse werkconferentie op donderdag 14 maart 2019. Dit jaar op een bijzondere locatie: het nieuwe gebouw van de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Hier worden de deltaprofessionals van de toekomst opgeleid. De werkconferentie biedt een platform om kennis te delen, na te denken over mogelijke oplossingen, elkaar te inspireren en vooral: samen actie te ondernemen.

Hoe zorgen we voor een veerkrachtige en klimaatrobuuste delta?

Het is belangrijk tijdig in te spelen op klimaatverandering. Het doel voor de Zuidwestelijke Delta is samen te werken aan een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Hoe gaan we in onze regio om met klimaatverandering? Op welke manier kunnen circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie ons daarbij helpen? Hoe organiseren we optimale kennisontwikkeling? Op de werkconferentie besteden we volop aandacht aan deze thema’s.

Aanmelden werkconferentie

Meer informatie over het programma en de locatie vindt u op www.zwdelta.nl/werkconferentie. Wilt u graag bij de werkconferentie aanwezig zijn, maar heeft u geen Save the Date ontvangen? De conferentie duurt van 10.00 – 17.30 uur. Later ontvangt u meer informatie over het definitieve programma, de sprekers en de workshops.