‘Samen met alle betrokken regionale partijen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn we in overleg over wat nodig is voor een besluit over het Volkerak-Zoommeer,’ aldus Johan van den Hout. ‘De partijen spannen zich al jaren in voor de Rijksstructuurvisie, het is belangrijk dat er duidelijkheid komt. Ons doel is dat er eind 2018 ten eerste een besluit ligt over het jaar waarin we een zout Volkerak-Zoommeer met getij kunnen realiseren en de beschikbare middelen hiervoor. Ten tweede dat we afspraken hebben kunnen maken over de zoetwaterwatermaatregelen die nodig zijn bij een zout Volkerak-Zoommeer en de bijbehorende financiën.’

Bouwen aan een robuuste delta

‘De mogelijkheden voor zoetwatermaatregelen bij een zout Volkerak-Zoommeer zijn we al volop verder aan het verkennen. Dit doen we samen met maatschappelijke partijen zoals de natuur- en landbouworganisaties. We beseffen dat de aanpak van zowel het Grevelingen als het Volkerak-Zoommeer onderdeel is van een veel breder pakket aan maatregelen om te zorgen voor een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater,’ sluit Johan van den Hout af. ‘De veranderingen in de delta zijn onvermijdelijk. Via allerlei maatregelen in de grote wateren bouwen we aan de robuustheid van onze delta. We zullen hierin stappen moeten blijven zetten.’