Ik hoop dat deze, maar ook de zes ideeën in de andere twee toepassingsgebieden uiteindelijk leiden tot doorbraken en innovaties op het gebied van duurzame energie
Peter van Rooy Directeur NLBW

Met de prijsvraag vraagt NLBW samen met partners, om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de energietransitie, meervoudig gebruik mogelijk maken en rekening houden met het landschap. Ook wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de samenwerking met bewoners en ondernemers. De jury koos uit de ruim dertig inzendingen uiteindelijk negen finalisten voor de drie gebieden. Zij presenteren hun ideeën tijdens drie startbijeenkomsten. Woensdag 27 juni was het de beurt aan de eerste drie finalisten die ideeën indienden voor het gebied de Zeeuwse zoute wateren. Zij presenteerden hun visies aan verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en natuurorganisaties. De finalisten konden vragen stellen aan de aanwezigen en andersom.

De Coöperatie NederLandBovenWater (NLBW) organiseert deze wedstrijd in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincies Zeeland, Overijssel en Noord-Brabant, het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Zwolle.

Kansrijke initiatieven voor de Zeeuwse wateren

Directeur van NLBW en tevens dagvoorzitter van de bijeenkomst Peter van Rooy is tevreden met het resultaat tot nu toe: ‘Met deze initiatieven kan Zeeland een proeftuin of (wereld)laboratorium worden voor innovatie op het gebied van duurzame energie. Alle drie de projecten hebben een wereldwijze potentie, maar hoe mooi is het als ze hier in Zeeland beginnen. De ideeën zijn ook erg divers. De een zet in op energie opwekken, de ander op energie opslaan en het derde initiatief op verkoelen en verwarmen van woningen. Alle drie de ideeën zetten in op meervoudig gebruik. Van het combineren van mosselteelt met zonne-energie tot het opslaan van duurzame energie en het creëren van een nieuw natuurlandschap. Of het benutten van het water in de wijken voor warmte- en koudeopslag. Ik hoop dat deze, maar ook de zes ideeën in de andere twee toepassingsgebieden uiteindelijk leiden tot doorbraken en innovaties op het gebied van duurzame energie.’

De finalisten van het onderdeel “waterlijk gebied”

Project Zeeland ademt!
Zeeland ademt! zet in op de opslag van hernieuwbare energie. De kern van de creatie is het creëren van energie-atollen (ringvormige eilanden) in zee als compacte energiereserves. Hierin wordt overtollige energie tijdelijk opgeslagen. Het atol valt te combineren met aquacultuur, ecotoerisme of zeeboerderijen. Deelnemers aan het project zijn: Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Doeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv.

 

Project Onder de Zeeuwse zon
Een combinatie van energieopwekking en voedselproductie, daarvoor kiest Onder de Zeeuwse zon. Met natuur-inclusieve, drijvende eilanden wordt bovenwater zonne-energie opgewerkt en onderwater mosselen gekweekt. Deelnemers aan het project zijn: Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & Stedenbouw.

 

Project Zeeuwse warmte en koude
Gebruik maken van de warmte uit (zout) oppervlaktewater en dit via collectieve warmtenetten distribueren, individueel opwaarderen en hiermee allerlei gebouwen of huizenblokken verwarmen. Dat is het innovatieve idee van de projectgroep Zeeuwse warmte en koude. Deelnemers aan het project zijn: Studio Marco Vermeulen, Stedin en TNO.

Hoe gaat het verder?

De drie finalisten van het onderdeel landelijk gebied presenteren hun ideeën op donderdag 5 juli en de drie finalisten van stedelijk gebied op maandag 9 juli in Zwolle. De winnaar van de prijsvraag wordt op 31 januari 2019 tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat in Utrecht bekendgemaakt.