In het middagprogramma gingen de deelnemers in het kader van spoor IV aan de slag met de vier oplossingsrichtingen voor de lange termijn (beschermen open, beschermen gesloten, zeewaarts en meebewegen). In vier groepen bespraken zij per oplossing concrete bouwstenen en brachten die in kaart. Bedoeling was om te komen tot een gezamenlijk beeld van de watersysteemopgaven voor de Zuidwestelijke Delta, gerelateerd aan zeespiegelstijging.

 

Wil je meer weten over de platformbijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegelstijging? Bekijk dan hier de uitgebreide terugblik!