De transities op het gebied van energie, circulaire economie en klimaat spelen volop in de Zuidwestelijke Delta. De recent verschenen verkenning van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de aanpak van duurzaamheidsopgaven in de Zuidwestelijke Delta benadrukt hoe belangrijk het is succesvolle initiatieven verder uit te rollen en de transities in samenhang op te pakken.

Verhalen, visies en nieuws

Op het platform laten we u zien wat er gebeurt in de Zuidwestelijke Delta op het gebied van de transitiethema’s. U leest inspirerende verhalen en visies over concrete projecten en initiatieven. Ook vindt u er achtergronden, activiteiten en het laatste nieuws. Een greep uit de verhalen:

  • Arno Witkam, wethouder van de gemeente Borsele: ‘Wij nemen klimaatadaptatie mee in onze nieuwe plannen, zoals bij de klimaatstraat in Nieuwdorp.’
  • Hendrik Jan ten Cate, portefeuillehouder water ZLTO raad Zeeland en afdelingsvoorzitter ZLTO Tholen: ‘Er is visie nodig om verzekerd te zijn van voldoende zoet water.’
  • Piet Ackermans, voorzitter van de branchevereniging Energie uit Water: ‘Energie uit water erg kansrijk voor de Zuidwestelijke Delta.’
  • Gert van Kralingen, lid dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen: ‘Aquathermie kan een op de vijf huishoudens in Zeeland van warmte voorzien.’
  • Ira von Harras, directeur ZMf: ‘Wij zien volop kansen voor circulaire economie in de Zuidwestelijke Delta.’
  • Tea Both, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee: ‘In 2020 is Goeree-Overflakkee energieneutraal!’

Idee? Laat het ons weten

Het doel is dat het platform steeds meer groeit en mooie verhalen en projecten toont. Heeft u zelf een inspirerend verhaal of kent u een toonaangevend project dat een plekje verdient op deze website? Laat het ons weten via secretariaat@zwdelta.nl. En neem vooral een kijkje op www.onzedelta.nl.