Peter Smit nieuwe voorzitter Gebiedsoverleg

'Klimaatverandering maakt van water een kostbaar goed en dwingt ons mede daardoor het waterbeheer aan te passen’

Peter Smit  © Wim Roefs

Vanaf 1 september is Peter Smit de nieuwe voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. De gedeputeerde van provincie Noord-Brabant heeft de portefeuille Water en Bodem.

Peter Smit: ‘De komende jaren staan voor de Zuidwestelijke Delta onder andere in het teken van het waterbeheer. De effecten van de klimaatverandering dwingen ons dit waterbeheer aan te passen, zowel op de korte als de lange termijn. Ook de samenhang met andere ingrijpende uitdagingen, zoals de energietransitie en kringlooplandbouw, moeten we hierin meenemen. Waterbeheer heeft veel impact, op water en op land. Bij zo’n complexe opgave zoek ik altijd naar de verbinding tussen beleid en uitvoering, en breng ik graag mensen en netwerken met elkaar in contact. Uiteindelijk draait het erom wat we samen daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Ik vind het een uitdaging om vanuit mijn rol als voorzitter van het Gebiedsoverleg hieraan bij te kunnen dragen.’