Anita Pijpelink: ‘Paul de Beer stapt op het juiste moment in. Begin dit jaar spraken wij de ambitie uit om de eerste delta ter wereld te zijn die in 2050 is voorbereid op klimaatverandering. Met die ambitie willen wij volop aan de slag binnen de Zuidwestelijke Delta. De ervaring en competenties van Paul de Beer komen uitermate goed van pas om onze plannen verder te brengen en tot versnelde uitvoering te laten komen. Met hem krijgen we de programmamanager die we zochten: een die partijen verbindt, mensen mee weet te krijgen en de doelen en opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta kan omzetten naar actie en resultaat. We zijn erg enthousiast hem te verwelkomen als programmamanager en de volgende stappen te maken om onze regio klimaatrobuust in te richten.’

Kees Jan de Vet, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta en lid van het Gebiedsoverleg: ‘Door de klimaatverandering zie ik steeds meer urgentie voor de Zuidwestelijke Delta. Ik vind het prachtig dat Paul met zijn grote bestuurlijke ervaring de ambities van de regio verder gaat brengen, niet alleen in de regio, maar ook richting Den Haag.’

Paul de Beer plant bomen met collega's
Paul de Beer plant bomen met collega's

Passie voor water en klimaat

Paul de Beer: ‘Met mijn nieuwe rol van programmanager Zuidwestelijke Delta ben ik blij dat ik mijn passies voor water, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling kan inzetten binnen de Zuidwestelijke Delta. Ik vind het van groot belang dat stappen zetten begint met positiviteit, optimisme en verbinding bij en tussen zoveel mogelijk betrokken partijen. Het netwerk dat ik afgelopen jaren opbouwde, juist rondom de thema’s water, klimaatadaptatie en natuur, zet ik graag in om de mooie plannen van de Zuidwestelijke Delta nog beter voor het voetlicht te krijgen. Zodat er meer en sneller met elkaar mijlpalen te vieren zijn. En van een mijlpaal behalen en vieren krijgt iedereen altijd nog meer zin om de volgende mijlpaal te behalen.’

Paul de Beer was in twee bestuursperiodes wethouder in Breda. Hij heeft zich met name ingezet voor de vele ontwikkelprojecten in Breda en voor een klimaatbestendig Breda.