Via deze link kun je je aanmelden voor het online Deltacongres. Het voorprogramma staat op de dag zelf op de website van het Deltacongres. Je kunt dan kiezen voor de sessie over de Integrale Kennis en Innovatieagenda Zuidwestelijke Delta en om 9.30 uur inloggen. Aanmelden is niet nodig. Ben je benieuwd naar meer informatie over het Deltacongres? Bekijk dan de congreswebsite.

Sessie Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta op het Deltacongres

Hoe kunnen we anticiperen op een toekomst met klimaatverandering en grote maatschappelijke transities? Hoe nemen we besluiten in deze complexe setting met nog veel onzekerheden? Wat moeten we daarvoor weten en wat weten we eigenlijk al? Welke kennis is dan het belangrijkst om te weten? En hoe gaan we om met dat wat we niet voldoende zeker weten?

Jongen op het strand © Kentin Photography

Allemaal zeer relevante vragen, zowel voor overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, als voor de hele samenleving. Doel van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta is om deze vragen te beantwoorden voor de Zuidwestelijke Delta. Enerzijds door de organisatiestructuur en de processen binnen de Zuidwestelijke Delta hierop in te richten. Anderzijds door een Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta op te stellen.

In de sessie nemen Simon Brasser (Rijkswaterstaat Zee en Delta) en Arno Nolte (Deltares) je mee in de stappen die hier nu voor worden gezet en delen de eerste ervaringen en resultaten. Simon gaat in op de nieuwe ambitie en organisatiestructuur van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Arno licht de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta toe.

Terugblik sessie Integrale Kennisagenda op 20 mei

Op donderdag 20 mei organiseerden het programma Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een online bijeenkomst over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging voor de Zuidwestelijke Delta-community. Ben je benieuwd naar deze sessie? Lees dan de terugblik.