Hoe kunnen we de stad toekomstbestendig inrichten, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regenval? En hoe kunnen we de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam vergroten? Studenten, ondernemers en professionals zijn aan de slag gegaan met twee uitdagingen: de Toekomstbestendige stad en Kustverdediging Veerse Dam. De Delta Water Challenge geeft deze slimme oplossingen voor een toekomstbestendige Delta een boost.

Gepresenteerde innovaties dragen bij aan klimaatbestendig Zeeland

Tijdens het Showcase event op 24 januari presenteerden zes teams hun oplossingen aan het publiek middels een pitch en een presentatie op de innovatiemarkt. De jury, bestaande uit bestuurs- en directieleden van de partnerbedrijven: juryvoorzitter Ben de Reu (gedeputeerde van de provincie Zeeland), Jan Vreeburg (Evides), Gert van Kralingen (Waterschap Scheldestromen), Elaine Alwayn (Rijkswaterstaat) en John Dane (HZ University of Applied Sciences) koos uit deze zes een winnaar per uitdaging. Bij de beoordeling heeft de jury met name gelet op klimaatbestendigheid, integraliteit, economische impact, ontwikkeling van het team en de oplossing tijdens de periode van de challenge. Ruim 500 stemmen werden uitgebracht voor de publieksprijs, zowel online als tijdens het event. Naast de pitches van de deelnemende teams sprak voormalig minister prof. dr. Jacqueline Cramer over ‘Water als katalysator van de circulaire economie‘ en liet architect en winnaar van de Groene Innovatieprijs Veere, Timko Lokerse inspirerende voorbeelden zien van bouwen met en in de natuur.

Prachtig alle waterinnovaties die vandaag zijn gepresenteerd hier in Zeeland. Deze kunnen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland
Prof. dr Jacqueline Cramer.

Winnaars

De winnaar van de juryprijs voor de uitdaging ‘de Toekomstbestendige Stad’ is gegaan naar De Groene Revolutie: Zeeuwse schoolpleinen van het team van IVN Natuureducatie, bestaande uit Vincent van der Veen, Noëlle Verhagen, Romy de Rooij en Jessie Eikenhout. Dit initiatief streeft naar het vergroenen van zoveel mogelijk schoolpleinen zodat deze kunnen worden benut als een groene speel- en educatieplek en daarmee bijdraagt aan een groenere stad. De winnaar van de juryprijs voor de uitdaging: ‘Kustverdediging Veerse Dam’ is gegaan naar het team van Villa de Verbeelding van De Verbeelding en ECOncrete, bestaande uit Suzan van de Ven, Joery Zegers, Roy Osinga en Jesper Rober. Met het visionaire concept ‘een dijk van een gebouw geworteld en vertakt in een duin’. Door middel van een speciale structuur is het idee een woon-, werk- en recreatieplek in een duin te creëren. Het initiatief dat de meeste stemmen van het publiek, zowel online als tijdens het Showcase event, heeft gekregen is Greenbanks: Sea Citadel van organisatie BlueO2. Sea Citadel bestaat uit een natuurlijke golfbreker bestaande uit harde en zachte natuurlijke elementen. Op het zeebed wordt een oester- en schelpdieren bank aangelegd. Daaraan gekoppeld is een zeewierboerderij, waaruit verschillende zeewier producten kunnen worden ontwikkeld.

 

De verschillende teams hebben vervolgafspraken gemaakt over het doorontwikkelen van hun plannen. Bekijk hieronder ook de aftermovie van de Delta Water Challenge.

Delta Water Challenge Event