Tijdens de afsluiting stonden Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree Overflakkee en het ondernemersplatform Pioniers Brouwersdam stil bij de constructieve en succesvolle samenwerking. Deze partijen gingen met elkaar om tafel om te praten over de afkalving van het strand van de Brouwersdam. Het kleiner worden van het strand had namelijk nadelige effecten voor de bedrijfsvoering van de strandondernemers. Ook zou dit op de langere termijn het toerisme in de hele regio beïnvloeden. Normaal komt dit strand echter niet in aanmerking voor kustonderhoud met zandsuppleties, omdat de dam het achterland al beschermt. De betrokken overheden en de ondernemers bedachten samen de oplossing om met zand dat eigenlijk bestemd was voor de zandsuppletie voor de kust van de Kop van Schouwen, het strand op de Brouwersdam op te hogen en uit te breiden. Vervolgens droegen de provincies, de gemeenten en de ondernemers bij in de meerkosten. De suppletie gebeurde in twee fasen. Het eerste deel in het najaar van 2015 en het tweede deel de afgelopen maanden.

De stem van de ondernemers

Het Platform Pioniers Brouwersdam vormde tijdens het strandsuppletieproject de stem van de ondernemers uit de regio. Voorzitter John Elenbaas is erg te spreken over de samenwerking. John: ‘De samenwerking met Rijkswaterstaat en de andere overheden is ons goed bevallen. We werden vroegtijdig bij het project betrokken en hebben meegedacht over de plannen. Ook praatten Rijkswaterstaat en de aannemer ons diverse malen bij over de werkzaamheden. Dit creëerde betrokkenheid bij het project en veel draagvlak onder de ondernemers. Het zou mooi zijn als we dit soort initiatieven vaker gezamenlijk kunnen oppakken. Zoals bijvoorbeeld in een Publieke-Private Samenwerking Brouwersdam. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Brouwersdam regionaal, nationaal en internationaal als hotspot stevig op de kaart komt te staan. Voor nu is het een prachtig resultaat dat het strand is uitgebreid en het de komende jaren weer volop toeristen kan trekken uit binnen- en buitenland.’

Slim omgaan met zand op Schouwen-Duiveland

Rijkswaterstaat stelde het zand beschikbaar voor het strand van de Brouwersdam. Op de kop van Schouwen wordt eenmalig een deel van de zandsuppletie die daar is gepland, overgeslagen voor de pilot “Dynamisch duinbeheer”. Het doel van deze pilot is om op een natuurlijke manier de verstuiving en daarmee het verjongen van de duinen te stimuleren. De 400.000 m³ meter zand die daarmee werd bespaard is op de Brouwersdam aangebracht en komt daarmee ook de kust van Schouwen ten goede. Daarnaast droeg Rijkswaterstaat 100.000 m³ meter bij van het zand dat is bestemd voor het verstevigen van het gehele kustfundament langs de Nederlandse kust. Door de flexibele inzet van zand voor het onderhoud van de kust snijdt het mes dus aan twee kanten.