Het Gebiedsoverleg bestaat uit bestuurders en/of vertegenwoordigers van de betrokken overheden in de Zuidwestelijke Delta en bevordert de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie.