Nieuwe voorzitter Gebiedsoverleg: Rik Grashoff

Rik Grashoff is de nieuwe voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. De gedeputeerde van provincie Noord-Brabant heeft de portefeuille Natuur, Water en Milieu. Het sleutelwoord bij Zuidwestelijke Delta is samenwerking in de regio.

 

Het Gebiedsoverleg bestaat uit bestuurders en/of vertegenwoordigers van de betrokken overheden in de Zuidwestelijke Delta en bevordert de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie.