Nieuwe film Zuidwestelijke Delta

 

De nieuwe film over de Zuidwestelijke Delta beleefde zijn première tijdens de werkconferentie op 15 maart. Leden van het Gebiedsoverleg vertellen over de uitdagingen en ambities binnen de Zuidwestelijke Delta. In deze regio werken overheden, landbouw, recreatie, natuur en ondernemers samen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoet water.

 

De Zuidwestelijke Delta heeft enorm veel potentie en biedt volop kansen voor natuur, economie en innovaties. De klimaatverandering dwingt ons nog creatiever na te denken over duurzame oplossingen. Wat is er nu en in de toekomst nodig voor een gezonde basis van de delta? Thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie dagen ons uit alle mogelijke kansen te verkennen.

 

Nieuwsgierig? Bekijk dan de film!