Negende Nationaal Deltacongres in Zwolle

Nationaal Deltacongres

‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’

Op donderdag 1 november 2018 vindt het negende Nationaal Deltacongres plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Dit jaar staat het Deltacongres in het teken van klimaatverandering. Op Prinsjesdag werd het Deltaprogramma 2019 gepresenteerd, met daarin speciaal aandacht voor de mogelijke gevolgen van de versnelde zeespiegelstijging. Hoe gaan we als Nederland om met de steeds extremere weersomstandigheden zoals storm, hitte en droogte? Hoe spelen we in op ontwikkelingen en blijven we voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie?

Deze vragen staan centraal tijdens het Deltacongres. Het is dit jaar een bijzondere editie. Het is tien jaar geleden dat, met het advies van de tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman, de basis werd gelegd voor het Deltaprogramma zoals we dat nu kennen. Daarnaast neemt Deltacommissaris Wim Kuijken tijdens het congres afscheid van de deltacommunity, omdat hij in november met pensioen gaat.

‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’

Elk jaar is de Deltaparade de ontmoetingsplek tijdens het Deltacongres. Ook Zuidwestelijke Delta heeft een stand op de Deltaparade. Brengt u een bezoek aan het Deltacongres, kom dan vooral langs in onze stand en laat u inspireren!

Bezoek de sessie over kenniscommunities

Op de Deltaparade zijn vier theaters waar in vier rondes presentaties, workshops en gesprekken zijn geprogrammeerd. Van 12.45 – 13.15 uur organiseert Zuidwestelijke Delta samen met de Wadden een sessie over de ontwikkeling van kenniscommunities. Hoe bundel je kennis over watersystemen en zorg je ervoor dat die kennis goed vindbaar en toepasbaar is? Als voorbeeld komt de start van de kenniscommunity van de Oosterschelde op het KennisCongres op 29 oktober aan de orde. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich niet aanmelden voor de sessies, dus kom op tijd want vol=vol.