Er wordt veel onderzoek gedaan naar verplaatsing van sediment en hoe je op die manier de ecologische kwaliteit kan verbeteren, en naar de relatie tussen zeespiegelstijging en de sedimenthuishouding in de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Kennisdag delen en bespreken we de meest recente resultaten en inzichten.

Programma

Anita Pijpelink, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, verzorgt het welkomstwoord van de Kennisdag. Vanuit het Abdijcomplex in Middelburg leidt host Gerrit Heijkoop de deelnemers door het online programma, dat bestaat uit drie blokken. In ieder blok geven experts presentaties, laten we beeldmateriaal zien en gaan de sprekers digitaal in gesprek met de deelnemers. Via de chatfunctie kunnen de kijkers live vragen stellen of input geven.

De thema’s zijn:
Blok 1: Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta
Blok 2: Morfologie, ecosysteemkennis en kansen voor natuur in de Voordelta en kustzone
Blok 3: Duurzaam (her)gebruik van sediment

Roggenplaat met zeehonden © Edwin Paree (Rijkswaterstaat)

Meer informatie en aanmelden

Op de informatiepagina’s van de Kennisdag vind je meer informatie over de inhoudelijke achtergronden van de programmablokken en het programma in de tijd en de sprekers. Je kunt je hier ook aanmelden. De bijeenkomst duurt van 9.00 – 13.00 uur. We sturen ook een uitnodiging. Als je in ons bestand zit, kun je die per mail tegemoet zien. We hopen je op 17 september online te ontmoeten!