Deltacommissaris Peter Glas: ‘De Zuidwestelijke Delta is een belangrijk waterrijk gebied voor het Deltaprogramma. In mijn eerste drie maanden als deltacommissaris was ik er al drie keer op bezoek. Hier komen alle opgaven van het Deltaprogramma heel duidelijk samen: Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Vandaar dat ik blij ben dat het tiende Nationaal Deltacongres dit jaar op donderdag 14 november plaatsvindt in de Zeelandhallen in Goes.’

Het programma

De dag begint met een plenair programma. In de middag vinden interactieve parallelsessies plaats over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke Adaptatie in uitvoering. In enkele Deltatheaters zijn kleinere sessies en presentaties. Op de Deltaparade presenteren aan het Deltaprogramma verbonden organisa­ties en programma’s zich via stands. Hier is de hele dag gelegenheid om informeel kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Zuidwestelijke Deltaplein en excursies in de regio

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta is volop aan de slag met de voorbereidingen. Zo staan we op de Deltaparade met een speciaal Zuidwestelijk Deltaplein waarin we onze regio presenteren. Ook organiseren we de middag voorafgaand aan het congres diverse excursies. Binnenkort kunt u zich aanmelden voor het Nationaal Deltacongres op 14 november en de excursies op 13 november! Kijk voor meer informatie op de website van de deltacommissaris.