Als Zuidwestelijke Delta organiseren we de middag voorafgaand aan het congres ook vier excursies. Hierin nemen we de deelnemers mee naar het Haringvliet, de Oosterschelde, de Westerschelde en het Zoommeer en laten we zien wat er allemaal gebeurt in onze regio. De belangstelling is zo groot, dat we inmiddels al werken met een wachtlijst!

Werk aan de delta onverminderd van belang

Deze zomer sneuvelde het nationale hitterecord uit 1944 en kregen diverse plaatsen in Nederland te maken met flinke hoosbuien. Dit laat opnieuw zien dat ons werk aan de delta onverminderd van belang is. Tijdens het Deltacongres staan vraagstukken centraal zoals: hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op droogte of een forse storm? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? En wat doen we als het mis gaat?

Programma 14 november

Vanaf 9.30 uur openen de deuren van de Zeelandhallen. De plenaire opening start om 10.45 uur. Sprekers zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, de Belgische ingenieur-architect Joachim Declerk, directeur van Architecture Workroom Brussels en professor aan de Universiteit Gent én Ria Geluk. Zij heeft zelf de watersnoodramp in 1953 meegemaakt en is mede-initiatiefneemster en nog steeds vrijwilliger van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

 

Om 13.45 uur vinden parallelsessies plaats over droogte & verzilting, klimaatadaptatie, ruimtelijke adaptatie in uitvoering, zeespiegelstijging of crisisbeheersing. De Deltaparade is zoals elk jaar de centrale ontmoetingsplek. Bezoek voor actuele informatie, innovaties en contacten de stands van de gebieden en thema’s van het Deltaprogramma en aanverwante projecten en programma’s. Via een speciaal Zuidwestelijk Deltaplein presenteren we onze regio! In de theaters en domes zijn kleinere sessies en presentaties.

Aanmelden en meer informatie

Heeft u een persoonlijke uitnodiging via e-mail ontvangen? Geef u dan op via de link in de uitnodiging. Uiteraard zijn uw collega’s of medewerkers ook van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via www.deltaprogramma.nl/nationaaldeltacongres. Hier vindt u ook meer informatie over het programma.