Anton: ‘Toen we eind 2014 het doorlaatmiddel openden, bleek al snel dat de bodembescherming aan de Oosterscheldekant niet voldeed. Om dit op te lossen, sloten we het doorlaatmiddel. Nadat de bodem versterkt was, begaf de overstroombare dam in het Rammegors het. Die is eind 2015 volledig vernieuwd. Tegelijk bleek dat de bodembescherming aan de kant van de Oosterschelde nog steeds niet sterk genoeg was. Door verdere ontgronding was een gat van tien meter ontstaan in de bodem. Het gat is inmiddels gevuld met zand en vervolgens beschermd met een bestorting van steen. Hierna zijn betonblokken van twee bij drie meter aangebracht om de stroming te breken. De herstelwerkzaamheden zijn hiermee voltooid!’

Getijherstel Rammegors

Door het afsluitbare doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam brengt Rijkswaterstaat het getij weer terug in het natuurgebied Rammegors. De bijzondere natuur van de schorren en slikken kan zich zo weer ontwikkelen. Nu achter een veilige dijk, dankzij het doorlaatmiddel dat eb en vloed toelaat, maar automatisch sluit bij storm. Anton: ‘Ruim veertig jaar geleden werd het natuurgebied afgesloten van de Oosterschelde door de aanleg van het Schelde-Rijn-Kanaal. Maar omdat de Oosterschelde lijdt aan zandhonger en steeds meer slikken en schorren in het Nationaal Park Oosterschelde verdwijnen, is in 2010 besloten het getij terug te brengen. Het doorlaatmiddel zorgt opnieuw voor de verbinding met de Oosterschelde, zodat de schorren en slikken na 45 jaar weer kunnen herstellen.’

Start monitoring

‘Binnen het project hebben we intensief samengewerkt met Staatsbosbeheer, de beheerder van het Rammegors. Met het openstellen van het doorlaatmiddel start ook de monitoring door het Centre of Expertise Deltatechnology. De hierbij aangesloten kennisinstituten onderzoeken, onder leiding van de HZ University of Applied Sciences, de ontwikkelingen in de ecologie en morfologie in het natuurgebied. Ook monitoren ze de effecten op het grond- en oppervlaktewater in de omgeving. Verder nodig ik iedereen uit een kijkje te komen nemen. Bij het informatie- en uitkijkpunt van Staatsbosbeheer kom je alles te weten over het gebied en kun je volop van de natuur genieten!’