Ben de Reu stond als voorzitter van het Gebiedsoverleg onder meer stil bij het goede nieuws over de extra 75 miljoen om het Grevelingenmeer gezonder te maken en de nieuwe energie die dit besluit geeft. Deltacommissaris Wim Kuijken feliciteerde alle betrokkenen en spoorde aan de bijzondere samenwerking in de Zuidwestelijke Delta met elkaar voort te zetten. Keynote speaker natuurfilosoof Matthijs Schouten ging met de zaal in gesprek over het begrip natuur. Schouten gaf de deelnemers mee om vooral niet alles te willen plannen, maar soms dingen te laten ‘happenen’.

 

Terugkoppeling workshops

Het panel discussieerde aan de hand van stellingen waar de zaal eerst op kon reageren. Ze gingen over de thema’s van de workshops later die middag. Wilt u meer weten over de opbrengsten van de workshops? Klik dan op onderstaande links:

Workshop 1: Energietransitie en deltaprogramma: naar een sterke relatie tussen water en energie 

Workshop 2: Klimaatadaptatie: op weg naar een toekomstbestendige inrichting

Workshop 3: Circulaire economie: van gebouw naar gebied

Workshop 4: De basis van de delta: goed wonen en werken, ook in 2100

Workshop 5: Kenniscommunity: van kennis borgen naar kennis delen

‘Samen maken we de plannen voor morgen’

‘Komende jaren staan we voor een enorme uitdagingen zoals de klimaatverandering, de energietransitie en samen bijdragen aan een circulaire economie,’ aldus Ben de Reu. ‘Deze thema’s waren onderwerp van gesprek op de werkconferentie en komen terug in de nieuwe Gebiedsagenda die dit jaar wordt opgesteld. We moeten allemaal ons beste beentje voorzetten en steentje bijdragen om de Zuidwestelijke Delta voor 2050 klimaatbestendig, waterrobuust en op een duurzame manier in te richten. Op het gebied van kennis delen kunnen we nog forse stappen maken. Dus zoek elkaar op. Van waterprofessional tot gemeente tot investeerder. Van belangenorganisatie tot kennisinstelling tot bewoner. Samen ontstaan de beste ideeën en maken we de plannen voor morgen!’