Na een welkom vanuit de HZ door Willem den Ouden, directeur Delta Platform en Center of Expertise Water en Energie, en student van de Delta Academy Hedzer Spaans trapte Ben de Reu de werkconferentie af. Hij ging in op de klimaatverandering en wat die voor de Zuidwestelijke Delta betekent. ‘Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. Daarom was ik blij met de recente special van de PZC met 18 feiten over klimaatverandering. Bij onze toekomstplannen kunnen we niet anders dan daar rekening mee houden. Zoals met de zeespiegelstijging. Ook wateroverlast en droogte zijn feiten. Afgelopen zomer was een zomer van extremen. Op 1 juni zagen we in diezelfde PZC een boer die tot zijn enkels in het water stond op zijn land. Op 18 juli, dus slechts zes weken later, verscheen er op de voorpagina een boer met verdroogde bloemkolen. Hij was door de droogte zijn hele oogst verloren. Dit betekent dat we op een andere manier om moeten gaan met onze zoetwateropslag. Op momenten dat we teveel water hebben moeten we het niet direct wegpompen op de Westerschelde, maar vasthouden voor droge periodes. Er liggen hiermee veel mooie uitdagingen en ambities binnen de Zuidwestelijke Delta, die we alleen samen kunnen bereiken. Het is voor mij ook een uitdaging hoe we dat zo goed mogelijk kunnen blijven doen.’

Deltacommissaris Peter Glas op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2019
Deltacommissaris Peter Glas op de werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2019

Samen opgaven aanpakken

Deltacommissaris Peter Glas onderstreepte het belang van een gezamenlijke aanpak van de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Hij riep betrokken partijen en organisaties op vooral mee te denken. Op de vraag: “Kunnen we hier eigenlijk wel blijven wonen?” antwoordde Peter Glas: ‘Ja, mits we alert en voorbereid zijn. En als de omstandigheden wijzigen, passen we ons adaptief hierop aan. Dat doen we graag samen met uw regio, zoals met alle andere regio’s in ons land.’

 

De drie winnaars van de Delta Water Challenge van Dockwize pitchten hun ideeën. Een van de winnaars was de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen van IVN Natuureducatie. Ben de Reu reikte op de werkconferentie een cheque uit van € 100.000 van Provincie Zeeland voor dit initiatief om Zeeuwse schoolpleinen te vergroenen.

Keynotespeaker Koert van Mensvoort over Next Nature
Keynotespeaker Koert van Mensvoort over Next Nature

Keynote speaker Koert van Mensvoort inspireerde de zaal met zijn verhaal over de impact van technologie op de omgeving, de maatschappij en op onszelf. We vroegen hem om een reactie: ‘Ik zie de Zuidwestelijke Delta als een proeftuin voor de wereld. Als we hier een gezamenlijke duurzame toekomst kunnen bouwen, heb ik er vertrouwen in dat dit globaal ook mogelijk is. Er zijn vele toekomsten mogelijk, sommige zijn slechts fantasie, andere mogelijk of waarschijnlijk. De werkconferentie geeft mij vertrouwen dat deze diverse groep mensen met verschillende belangen hierin goede keuzes kunnen maken.’

Aan de slag in workshops

’s Middags gingen de deelnemers in twee workshoprondes in gesprek over de kansen voor onze delta. Tijdens de plenaire afsluiting koppelden naast voorzitter Ben de Reu vijf bestuurders van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en student Hedzer Spaans de resultaten van de workshops terug.

 

Wilt u meer weten? Klik dan op onderstaande links:

Workshop Circulaire economie: bouwen aan een circulaire delta

Workshop Energietransitie: kansen voor energie uit water

Workshop Ruimtelijke Adaptatie: werken aan een vitale infrastructuur

Workshop Kennisontwikkeling: nodig voor een toekomstbestendige Oosterschelde

Workshop Werken aan klimaatrobuuste watersystemen: toekomstig beheer Grevelingen

De bal ligt bij ons allemaal
De bal ligt bij ons allemaal

‘De bal ligt bij ons allemaal’

‘Vandaag was mijn laatste publieke optreden als voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta,’ sloot Ben de Reu de werkconferentie af. ‘Vanaf nu ligt de bal bij jullie om op een goede en duurzame manier om te gaan met onze aarde. Zoals Ed Nijpels tijdens zijn laatste bezoek in Zeeland al aangaf: “Wij zijn de laatste generatie die het verschil kan maken. Dat moeten we samen echt doen.” Als opa van drie kleinkinderen ligt dit me erg aan het hart. Ik wil dat wij de aarde netjes voor hen achterlaten zodat zij er prettig kunnen opgroeien. Jongeren in heel Europa trekken massaal de straat op om hun stem voor het klimaat te laten horen. Als we het niet voor onszelf willen doen, laten we het dan tenminste voor hen doen.’