Naar aanleiding hiervan heeft hij een amendement ingediend waarin werd gevraagd om het nog vrij beschikbare geld in het Deltafonds te bestemmen voor herstel van het getij in de Grevelingen. Daarmee zou de dekking voor de Grevelingen nagenoeg rond zijn. De minister heeft het amendement ontraden. Vervolgens was de inschatting dat een meerderheid in de Tweede Kamer onhaalbaar zou zijn. De heer Smaling heeft daarop besloten om het amendement in te trekken. De Kamer heeft er dus niet over kunnen stemmen. Feitelijk betekent dit dat er nu onvoldoende financiën zijn om een volgende stap te zetten met de voorbereiding van de uitvoering van zowel de Grevelingen als het Volkerak-Zoommeer.

De programma-organisatie heroriënteert zich nu op de ontstane situatie.