Gemeente Goeree-Overflakkee hield op 8 en 9 december een innovatie- en duurzaamheidscongres met aansluitend een duurzaamheidsbeurs. De Dag van de Energiedialoog werd georganiseerd door de Zeeuwse Energiedialoog: een initiatief waar partijen samen komen om te onderzoeken op welke manieren zij kunnen samenwerken aan een duurzamer Zeeland. Op 13 december organiseerde Vitaal Sloegebied & Kanaalzone een symposium over de stand van zaken van de Duurzaamheidsambitie 2030. Om tot inspirerende initiatieven te komen, wordt ook regelmatig de samenleving gevraagd mee te denken over duurzame oplossingen. Zoals bij de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, die vanaf 1 december open is.

Congres Energy Island

Goeree-Overflakkee wil in 2020 energieneutraal zijn, dertig jaar eerder dan het nationaal gestelde doel. Berekeningen tonen aan dat deze gemeente in 2020 zelfs energie produceert. Op welke manier kan het energieoverschot gebruikt worden? Dat was de aanleiding voor het congres Energy Island op 8 december. Tijdens de bijeenkomst lieten 370 genodigden zich informeren en inspireren over duurzame innovaties rond mobiliteit, wonen en bouwen, zorg en food. Arend-Jan van der Vlugt, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee, kijkt terug op een geslaagde dag. ‘Er kwamen mooie initiatieven voorbij die van groot belang zijn voor de energietransitie. Een hoogtepunt van de dag was toch wel de ondertekening van het allereerste groene waterstofconvenant. 28 nationale en internationale partijen ondertekenden het “Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O)”. Hiermee komen ze overeen dat ze zich inzetten om economisch kansrijke projecten te onderzoeken en mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak.’ Meer informatie vindt u op https://energy-island.nl.

De Zeeuwse Energiedialoog

Op woensdag 6 december vond de Dag van de Energiedialoog plaats. Na de startbijeenkomst begin oktober en verschillende themasessie, kwamen deelnemers bij elkaar om te praten over de Zeeuwse energietransitie. Hoe dragen we ons steentje bij aan de klimaatafspraken van Parijs? Waar liggen kansen? En hoe zetten we die kansen om in impulsen aan de Zeeuwse economie en woon- en leefomgeving? Per thema (industrie, mobiliteit, duurzame opwekking, gebouwde omgeving, energiesystemen en samenwerking) trokken de deelnemers conclusies uit de eerder gehouden verdiepingssessies. De aanwezige CEO’s, bestuurders en directeuren keken op welke manier ze de resultaten van de dialoog konden omzetten in concrete afspraken over onderlinge samenwerkingen. Al deze uitkomsten werden tot slot gepresenteerd aan Zeeuwse politici. Meer informatie en het verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op www.zeeuwseenergiedialoog.nl.

Duurzaamheid Werkt… Verder

In oktober 2016 ondertekenden PORTIZ, Zeeland Seaports, de Zeeuwse Milieufederatie en Provincie Zeeland de Duurzaamheidsambitie 2030. Deze ambitie richt zich op een duurzame ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Op 13 december organiseerde Vitaal Sloegebied & Kanaalzone het symposium “Duurzaamheid Werkt… Verder” waar de betrokken partijen de stand van zaken van de Duurzaamheidsambitie 2030 presenteerden. De deelnemers zagen als primeur de projectfilm waarin de vier ondertekenaars vertelden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en hun visie op de toekomst. Tijdens themasessies dachten de aanwezigen mee over concrete projecten in de regio of werden ze geïnspireerd door sprekers. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl. U vindt hier ook de flyer met de meest baanbrekende resultaten en projecten van de zes hoofonderwerpen uit de Duurzaamheidsambitie 2030.

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Energielandschap van de Toekomst

Hoe kunnen we schone energie opwekken en tegelijk ons landschap mooier maken? Deze vraag staat centraal bij de prijsvraag “Energielandschap van de Toekomst”. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Coöperatie NederLand Boven Water (NLBW) in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincies Zeeland, Overijssel en Noord-Brabant, het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Zwolle. Met de wedstrijd wil NLBW duurzame ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, energiespecialisten en andere partijen motiveren inspirerende en uitvoerbare ideeën in te sturen. Deze moeten bijdragen aan duurzaam energiegebruik én een verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Er zijn drie soorten gebieden waarop deelnemers hun idee kunnen aandragen, waaronder “Waterlijk” gebied – Zeeuwse zoute wateren”.

Heeft u een innovatief idee voor duurzame energie in combinatie met landschapsverbetering voor het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde of wilt u meer weten over de prijsvraag? Bezoek dan de informatiebijeenkomst voor het thema “Waterlijk gebied” op 23 januari in Middelburg of kijk op www.nederlandbovenwater.nl. Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst.